Lublin w programie Circular Cities

Polish Circular Hotspot to publiczno-prywatna platforma skupiająca podmioty być może na co dzień ze sobą konkurujące, ale które dzięki kooperacji i dostępowi do wspólnych zasobów mogą osiągnąć więcej zarówno dla rozwoju idei gospodarki obiegu zamkniętego, jak i dla własnych interesów. Misją Circular Hotspot jest wspieranie światowej społeczności, biznesu, miast i rządów w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej poprzez praktyczne i skalowalne rozwiązania, które pomogą rozwiązać największe wyzwanie ludzkości, jakim są kurczące się zasoby naturalne. Lublin w styczniu ubiegłego roku dołączył do Polish Circular Hotspot jako pierwsze miasto w Polsce

Lublin został wybrany jako jedno z czterech miast w Polsce, obok Warszawy, Krakowa i Gdańska, do rocznego programu Circular Cities, w ramach którego opracowana zostanie strategia zero-waste. Celem programu jest pomoc w przygotowaniu analizy aktualnego przepływu odpadów w mieście i zbudowaniu strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej.


Dzięki programowi Lublin i pozostałe polskie miasta zbudują zrównoważone strategie, które zmienią politykę odpadową, ograniczając ilość odpadów, ale także wykorzystują upcykling i ponowne użycie surowców. Uczestniczące w całym procesie miasta będą miały możliwość wymiany doświadczeń zarówno z krajowymi jak i międzynarodowymi partnerami dzięki współpracy w ramach sieci polskich miast oraz miast skupionych w sieci Metabolic (obejmującej Europę i Amerykę Północną).

Każde uczestniczące w programie miasto otrzyma:

  • zindywidualizowaną, dostosowaną do lokalnych warunków strategię implementacji gospodarki cyrkularnej dla danego regionu;
  • dogłębną analizę aktualnej gospodarki odpadowej w mieście;
  • przedstawienie perspektywy miasta zero-waste z uwzględnieniem mierzalnych wskaźników wydajności;
  • długoterminową strategię zero-waste obejmującą różne obszary i sektory;
  • gotowy do natychmiastowej implementacji plan działania z przedstawieniem konkretnych modeli biznesowych oraz korzyści, jakie wynikają z ich wdrożenia;
  • miejsce w sieci networkingowej miast cyrkularnych, z kraju i zagranicy.