Ludowe tańcowanie

Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie zaprasza na XVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego. Impreza odbędzie się w sobotę, 11 czerwca na scenie widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury przy al. J. Piłsudskiego 10. Początek o godz. 10.00. Zakończenie i wręczenie nagród ok. godz. 17.

 

Przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca ludowego organizowany jest przez MDK we Włodawie nieprzerwanie od roku 1996. Stały patronat nad przeglądem objęli: marszałek województwa, lubelski kurator oświaty, starosta włodawski i burmistrz Włodawy. Celem imprezy jest prezentacja i upowszechnianie dorobku artystycznego zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ochrona tradycji regionu, promowanie twórczości muzycznej i tanecznej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami. Udział w przeglądzie weźmie kilkanaście grup tańca ludowego z Lubelszczyzny. Do Włodawy przyjedzie ok. 450 tancerzy, muzyków i instruktorów. (p)