M. Chrząstek przewodniczącą

Zgodnie z przypuszczeniami Mirosława Chrząstek, z zawodu radca prawny, została przewodniczącą rady nadzorczej Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Funkcję tę pełniła już w latach 2010-2013.

Radę nadzorczą członkowie Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrali podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się w pierwszej połowie czerwca br. W jej skład weszło jedenaście osób.
W czwartek, 7 lipca, rada ukonstytuowała się. Członkowie wybrali przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, a także podzielili się zadaniami w komisjach. Główną kandydatką na stanowisko przewodniczącej była Mirosława Chrząstek, która w radzie zasiada trzecią kadencję. Członkiem rady nadzorczej ChSM była w latach 2007-2013, z czego od 2010 roku kierowała jej pracami. Zastępcą przewodniczącej została Krystyna Aleksandrowicz, a na sekretarza wybrano Adama Wolskiego. W skład komisji rewizyjnej weszli: Janina Auguścik – przewodnicząca, Narcyz Manasterski – zastępca oraz Alina Grel i Elżbieta Wolińska – członkinie. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji z kolei będzie pracowała pod kierownictwem Józefa Dynysiuka. Jego zastępcą została Zofia Borowik, a członkami komisji – Janusz Andrzejuk i Ryszard Piotrowski. (ps)