Ma być konkurs na dyrektora PCPR

Zarząd Powiatu Krasnostawskiego przymierza się do ogłoszenia konkursu na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od września 2021 r. obowiązki dyrektora jednostki pełni Marek Szkoda i wydaje się pewniakiem do wygrania konkursu.

W sierpniu 2021 r. władze starostwa odwołały ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie Waldemara Fedorowicza. Jego miejsce zajął dotychczasowy pracownik PCPR Marek Szkoda, któremu zarząd powierzył pełnienie obowiązków.

Fedorowicz, do którego zarząd utracił zaufanie w związku – jak to tłumaczył – brakiem sprawowania odpowiedniego nadzoru nad Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie i nieefektywnego realizowania projektu „Aktywni i samodzielni”, nie zgodził się z odwołaniem i poszedł do sądu pracy.

Sprawa zakończyła się w lipcu minionego roku ugodą, na mocy której powiat krasnostawski zgodził się wypłacić byłemu dyrektorowi odszkodowanie w wysokości ponad 38 tys. zł brutto. Notabene Fedorowicz długo nie został bez pracy – od pół roku jest sekretarzem gminy Kraśniczyn.

Teraz zarząd powiatu przymierza się do ogłoszenia konkursu na dyrektora PCPR. Pełniący jego obowiązki Marek Szkoda wydaje się być faworytem. (s)