Magistrala już się robi

Rozpoczęła się przebudowa magistrali wodociągowej dostarczającej wodę do Świdnika. Na wymianę ponad 10 kilometrów rur i ponad 20 zasuw PK Pegimek pozyskał niemal 7 mln złotych unijnego dofinansowania.


Realizacja wartego przeszło 10 mln zł projektu „Poprawa bezpieczeństwa dostawy wody i usprawnienia obsługi klientów w zakresie świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o.” miała ruszyć z początkiem kwietnia, ale jego start musiano nieco odłożyć.

– W związku z panującą pandemią koronawirusa wykonawca, tj. firma Taylor, zgłosiła nam korektę harmonogramu i rozpoczęcie robót 20 kwietnia – informuje Justyna Harasymiuk, wiceprezes Pegimeku. – W międzyczasie na plac przyszłej budowy dostarczone zostały potrzebne rury i w ubiegły poniedziałek wykonawca przystąpił do ich zgrzewania. Przesunięcie rozpoczęcia robót nie powinno jednak wpłynąć na zmianę terminu ich zakończenia, wyznaczonego na kwiecień przyszłego roku.

Projekt zakłada wymianę ponad 10 kilometrów starych żeliwnych lub stalowych rur (znajdujących się głównie na terenie gminy Mełgiew) na rury z polietylenu i wymianę 21 komór. Wymiana będzie odbywać się metodą tzw. reliningu, czyli bezwykopowego wprowadzenia nowej rury w stary rurociąg. Tym samym świdniczanie praktycznie nie odczują prowadzonych prac, a ciągłość dostaw wody zostanie zachowana.

Jednocześnie, jak informuje Pegimek, wraz z modernizacją magistrali wodociągowej świdnicka firma EkoTechnika, przeprowadzi modernizację systemu informatycznego zarządzania, nadzoru wydobycia, uzdatniania i dystrybucji wody w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie i ułożony wzdłuż magistrali światłowód. Nowy system pozwali na pełną bieżącą kontrolę i nadzór nad procesami pozyskania wody zaczynając od jej wydobycia z wykorzystaniem ośmiu posiadanych studni głębinowych, poprzez jej uzdatnianie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, kończąc na jej dystrybucji do miejskiej sieci wodociągowej.

Dzięki tej inwestycji dyspozytor w czasie rzeczywistym będzie nadzorował i zarządzał produkcją i dystrybucją wody, nawet w oddalonych o wiele kilometrów obiektach wodociągowych. System pozwoli na ciągłą rejestrację parametrów technicznych urządzeń i jakości wody, a także usprawnienie obsługi klientów poprzez wdrożenie internetowego Biura Obsługi Klienta. Wartość tego przedsięwzięcia to niemal 800 tys. zł z czego ponad 500 tys. pokryją fundusze unijne. JN