Magistrat otwarty, ale nie na oścież

Świdnicki ratusz wznowił bezpośrednią obsługę interesantów, ale w ograniczonym zakresie i zachowaniem reżimu sanitarnego

W ubiegłym tygodniu świdnicki magistrat przywrócił bezpośrednią obsługę interesantów. O swobodnym przemieszczaniu się po urzędzie, jak to było przed epidemią, na razie jednak nie ma mowy, a wszyscy klienci muszą przestrzegać ustalonych wymogów sanitarnych.


Wchodząc do ratusza, petenci muszą zdezynfekować ręce, a w środku mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki, chusty lub przyłbicy i zachowywać dwumetrowy dystans od innych osób również oczekując na wejście do budynku urzędu. Przed wejściem każdy poddawany jest też profilaktycznemu pomiarowi temperatury.

Obsługa klientów i załatwianie spraw odbywa się w wydzielonych stanowiskach w holu na parterze budynku i w wyznaczonych stanowiskach w pomieszczeniach biurowych, a przy każdym ze stanowisk obsługi może przebywać tylko jeden interesant, chyba że charakter sprawy wymaga obecności innych osób (np. sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego). Pozostali klienci oczekują na zewnątrz zachowując odpowiedni odstęp między sobą, a kolejna osoba może zostać obsłużona po zwolnieniu stanowiska przez dotychczas obsługiwanego klienta. Przed przyjściem do magistratu urzędnicy zalecają wcześniejsze umówienie się przez telefon albo mailowo wysyłając wiadomość na adres urzad@e-swidnik.pl lub poprzez platformę e-PUAP, na adres skrytki /umswidnik/SkrytkaESP.

W Biurze Obsługi Klienta nadal znajdują się skrytki oznaczone datą, do których interesanci mogą wrzucać dokumenty, które podlegają 48-godzinnej kwarantannie, po której są zarejestrowane zgodnie z rzeczywistą datą wpływu. Ratusz zachęca by sprawy, które nie wymagają osobistej obecności w urzędzie załatwiać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Opr. RD