Małe znaczy ładniejsze

Trwa wymiana znaków drogowych na Starym Mieście. Duże tablice zastępowane są znacznie mniejszymi. To inicjatywa rady dzielnicy Stare Miasto, która przeznaczyła na ten cel środki ze swojej rezerwy celowej – 42 tysiące złotych. Do wymiany jest 60 znaków.


– Chcieliśmy jako rada dzielnicy zadbać o nasze otoczenie, chodzi o względy estetyczne – mówi Marcin Pukas, przewodniczący zarządu dzielnicy Stare Miasto. Kolejnym pomysłem rady na upiększenie okolicy Starego Miasta jest plan wymiany tabliczek informacyjnych z numerami kamienic i nazwami ulic na jednolite. – To są plany na przyszłość, o które wnioskujemy już od lat – zaznacza przewodniczący Pukas. Nowe znaki pojawiły się już m.in. przy Bramie Krakowskiej i na placu Rybnym.
Jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, nic się tu nie zmiana. Małe znaki drogowe są tak samo ważne jak duże, a uczestnicy ruchu drogowego, którzy nie będą się do nich stosować, zostaną ukarani mandatem. (EM.K.)