Maluchy uczciły jubileusz

Lubelskie przedszkola podsumowały obchody jubileuszu 700-lecia Lublina. Przez cały rok maluchy z lubelskich przedszkoli świętowały wielki miejski jubileusz. Dzieciaki uczyły się o historii naszego miasta, o jego symbolach, zabytkach i legendach z nim związanych.


6 grudnia, podczas gali w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, zaprezentowały na scenie swoje talenty wokalne, taneczne i recytatorskie. Utalentowane dzieci z 20 lubelskich placówek pięknie pokazały, jak bardzo kochają swoje miasto, wzbudzając aplauz publiczności. Szczególnie wzruszająco zaprezentowały się maluchy z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, które przygotowały scenki nawiązujące do odbywającego się w mieście Carnavalu Sztukmistrzów. Z okazji uroczystości prezydent Krzysztof Żuka wręczył Medale 700-lecia Miasta Lublin osobom zasłużonym dla najmłodszych lublinian – emerytowanym dyrektorom i pracownikom lubelskich przedszkoli. (EM.K.)

Nagrodzeni Medalami 700-lecia Miasta Lublin:

Zofia Adamczuk – emerytowany nauczyciel w Przedszkolu nr 63 w Lublinie, wieloletni dyrektor w latach 1991-2007. Alicja Gęba – emerytowany nauczyciel i dyrektor Przedszkola nr 34 w Lublinie. W latach 1966-1991 pracowała jako nauczyciel m. in. w Przedszkolu nr 2 w Lublinie, Przedszkolu nr 8 w Lublinie, Przedszkolu nr 34 w Lublinie. Lidia Styka – emerytowany nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu nr 18 w Lublinie, były dyrektor Przedszkola nr 18 w latach 1987-2014. Marianna Kamińska – emerytowany nauczyciel i dyrektor Przedszkola nr 56 w Lublinie. W latach 1969-1970 nauczyciel w przedszkolach prowadzonych przez miasto Lublin, od 1 września 1992 r. do 31 sierpnia 2007 r. piastowała stanowisko dyrektora Przedszkola nr 56 w Lublinie. Danuta Steciuk – emerytowany nauczyciel i dyrektor Przedszkola nr 36 w Lublinie. W latach 1971-2007 nauczyciel w Przedszkolu nr 13 i Przedszkolu nr 44 oraz w Przedszkolu nr 36 w Lublinie. Danuta Orłowska – emerytowany nauczyciel i dyrektor Przedszkola nr 73 w Lublinie. Od roku 1962 pracowała jako nauczyciel w wielu lubelskich przedszkolach. Posiada 40-letni staż pracy pedagogicznej. Teresa Taracha – emerytowany nauczyciel i dyrektor Przedszkola nr 58 w Lublinie. Od roku 1979 r. pracowała jako nauczyciel w wielu lubelskich przedszkolach. Pracę w Przedszkolu nr 58 rozpoczęła 1 września 1984 r. Posiada 35-letni staż pracy pedagogicznej. Krystyna Klekotka – emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor Przedszkola nr 50 w Lublinie. Od roku 1966 r. pracowała jako nauczyciel w wielu lubelskich przedszkolach. Pracę w Przedszkolu nr 50 rozpoczęła 1 sierpnia 1976 r. Posiada 36-letni staż pracy pedagogicznej. Genowefa Gajosz – emerytowany nauczycielka i wieloletni dyrektor Przedszkola nr 19 w Lublinie. Od roku 1962 r. pracowała jako nauczyciel w wielu lubelskich przedszkolach. Pracę jako dyrektor w Przedszkolu nr 19 rozpoczęła w lutym 1984 r. Posiada 40-letni staż pracy pedagogicznej. Marianna Grabowska – emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor Przedszkola nr 13 w Lublinie. Od roku 1960 r. pracowała jako nauczyciel w wielu lubelskich przedszkolach. Stanowisko dyrektora Przedszkolu nr 13 zajmowała od 1971 r. do 1996 r. Janina Kukawska – emerytowany nauczyciel i dyrektor Przedszkola nr 25 w Lublinie. W latach 1976-2002 pracowała jako nauczyciel w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 74 oraz w Przedszkolu nr 25 w Lublinie. Irena Żak – emerytowany nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu nr 75 w Lublinie, wieloletni dyrektor Przedszkola nr 75 w latach 1984 – 2012. Bożena Pietrosińska – dyrektor Przedszkola nr 5 w Lublinie.