Mamy nowych rektorów

Nowy rektor UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Profesor Radosław Dobrowolski będzie nowym rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a profesor Wojciech Załuska Uniwersytetu Medycznego. Tak zdecydowały w ubiegłym tygodniu uczelniane kolegia elektorów.


Rywalizacja o fotel rektora UMCS była bardzo zacięta. Profesor Radosław Dobrowolski różnicą zaledwie czterech głosów (99 do 95) pokonał prof. Roberta Litwińskiego z Wydziału Humanistycznego. Nowy rektor UMCS, 56-letni prof. Dobrowolski, jest geografem. Ukończył studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Z uczelnią związany jest zawodowo od ponad 30 lat. Obecnie pracuje w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, gdzie jest zatrudniony jako profesor. Od 2016 roku był też prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej. W swoim dorobku naukowym ma m.in. ponad 220 artykułów naukowych, dwie książki czy 20 rozdziałów w monografiach.

Prof. Dobrowolski pełnił też m.in. funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi (2011) i dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (2011-2016). Prywatnie: żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci i miłośnik gór. Został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi, medalem komisji edukacji narodowej, medalem prezydenta Lublina i odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czteroletnia kadencja nowo wybranego rektora UMCS zacznie się 1 września. Na stanowisku zastąpi profesora Stanisława Michałowskiego, który UMCS-em kieruje od 2012 roku.

Znacznie mniej wyrównane były wybory nowego rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zwyciężył 59-letni profesor Wojciech Załuska, który otrzymał 103 głosy. Pokonał obecnego prorektora, profesora Dariusza Matosiuka, na którego zagłosowało 68 elektorów. Nowy rektor jest obecnie dziekanem Wydziału Lekarskiego UM.

Prof. Załuska przez 15 lat był ordynatorem Oddziału Nefrologii Szpitala im. Wyszyńskiego w Lublinie, jest konsultantem wojewódzkim z zakresu nefrologii, autorem około 170 publikacji naukowych, przede wszystkim – ma i wyraża zdecydowane i jasne poglądy zarówno na rozwój medycyny, jak i zasady i cele polityki zdrowotnej. Ma wizję nowoczesnej medycyny, jednocześnie będąc znakomitym dydaktykiem, dzięki któremu zachowywana jest ciągłość lubelskiego lecznictwa.

Jako jeden z nielicznych prof. Załuska starał się także znaleźć odpowiedzi na pytanie jak organizować ochronę zdrowia w trakcie pandemii i nadchodzących miesiącach, starając się nadać wymiar normalności telemedycynie będącej czymś więcej niż tylko poradnictwem za pomocą kamerki internetowej. Na czekające nas jeszcze trudniejsze czasy – wybór prof. Załuski wydaje się być całkiem krzepiący.

– Mam szerokie doświadczenie zarówno jako klinicysta jak i nauczyciel akademicki. Od ośmiu lat pełnię funkcję dziekana, dzięki której zdobyłem praktyczną wiedzę w zakresie administracji. Doświadczenie to chcę wykorzystać do pracy na rzecz rozwoju naszego uniwersytetu – stwierdził po ogłoszeniu wyników wyborów rektor-elekt.

Kadencja profesora Załuski również zacznie się 1 września, kiedy z fotelem rektora rozstanie się profesor Andrzej Drop, który kieruje uczelnią od 2012 roku, a dzięki któremu UM maksymalnie wykorzystał możliwości związane z pojawieniem się funduszy unijnych, znakomicie łącząc wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe.

6 lipca poznamy nowego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. O stanowisko ubiegają się: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. dr hab. Andrzej Marczuk, dr hab. Adam Waśko, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk. Wybory odbędą się 6 lipca. RK

Nowy rektor UM – prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here