Mapa rekreacji

Stworzenie uniwersalnego informatora o placach zabaw i arenach sportowo-rekreacyjnych w mieście proponuje burmistrzowi Świdnika radny Konrad Sawicki. Ratusz informuje, że rozwiązanie jest dyskutowane i w przyszłości świdniczanie najprawdopodobniej będą mogli korzystać z tego rodzaju „mapy”.
– Z założenia byłaby to mapa w formie baneru lub bilboardu, rozlokowana w kilku miejscach miasta, np. przy urzędzie miasta, przy placu Konstytucji 3 Maja oraz rozpropagowana wśród mieszkańców w postaci biuletynu – przybliża założenia zgłoszonej do burmistrza interpelacji radny  Konrad Sawicki, przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych. Skąd taki pomysł na propagowanie informacji o zapleczu do wypoczynku i aktywizacji? – W mieście systematycznie pojawia się nowa infrastruktura sportowa i rekreacyjna, przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przykładem jest kilkanaście istniejących już w Świdniku placów zabaw, siłownie „pod chmurką” czy tor wrotkarski. Mieszkańcy nie zawsze wiedzą, gdzie i jakie obiekty mają do dyspozycji. Na takiej mapie można umieścić nie tylko infrastrukturę należącą do gminy, ale też tę zarządzaną np. przez Spółdzielnię Mieszkaniową – wyjaśnia radny.

Czy w informatorze znajdą się wyłącznie przestrzenie do zabaw i wypoczynku z terenów miejskich? – Liczymy, że inne podmioty dysponujące placami zabaw – jak spółdzielnie – wyrażą chęć współpracy. Wówczas idea przybierze jeszcze większy zakres – mówi Sawicki.
Na chwilę obecną pomysł informatora nie jest znany Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.
A ratusz informuje, że zastanawia się już nad koncepcją takiej „mapy”– Najprawdopodobniej przybierze ona formę papierową – mówi nam Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.CH