Marietta wyróżniona

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie zorganizowano czwartą edycję powiatowego konkursu pod nazwą „Europejska Promenada Piosenki”.

Jedną z uczestniczek była Marietta Pieczykolan, uczennica klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Żmudzi. Marietta wyśpiewała w języku angielskim wyróżnienie. Do konkursu przygotowywała ją Halina Steczuk, nauczyciel języka angielskiego i dyrektor SP w Żmudzi. (opr. mo)