Marszałek zastąpi komunistę

Ulica Leona Kruczkowskiego zniknie z mapy Świdnika. Na szczęście chodzi tylko o nazwę. Już niebawem będzie ona ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ma to związek z ustawą dekomunizacyjną.


Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wszystkie samorządy do 2 września muszą zmienić nazwy ulic i placów nawiązujących do poprzedniego ustroju.
W Świdniku ustawa ta nie spowodowała większych komplikacji, bo zmiany nazw takich ulic dokonano już na początku lat 90-tych. Z oceny Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że na terenie miasta znajduje się tylko jedna ulica, której nazwę należy zmienić. Chodzi o ul. Leona Kruczkowskiego. W ocenie IPN-u nazwa powinna zostać zmieniona z uwagi na życiorys znanego pisarza. L. Kruczkowski, autor m.in. „Niemców”, aktywnie działał w szeregach komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W latach 1959-62 był członkiem KC PZPR. „Od czerwca 1945 r. był wiceministrem kultury i sztuki w zdominowanym przez komunistów tzw. Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej oraz – później – w komunistycznym rządzie Józefa Cyrankiewicza (do 1948 r.). Był z ramienia PPR mianowany na członka Krajowej Rady Narodowej. Potem z ramienia PPR i PZPR zasiadał w „Sejmie PRL” w kolejnych kadencjach – do 1962 r.” – czytamy na stronie IPN-u.
Zmianę nazwy radni miejscy przegłosowali na ostatniej nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w ubiegły czwartek, 13 lipca.
– Na przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy upamiętnić jeden z największych symboli II Rzeczpospolitej, wielkiego patriotę i męża stanu, marszałka Józefa Piłsudskiego, nadając jego imię obecnej ul. Kruczkowskiego – mówi burmistrz Waldemar Jakson.
Przy ul. Kruczkowskiego zameldowanych jest 159 osób i zarejestrowanych 31 firm. Jak zapewniają urzędnicy, zgodnie z ustawą zmiana nazwy ulic nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów, a osoby dokonujące ich wymiany będą zwolnione z uiszczania opłaty. (w)