„Martynka” ma jeszcze wolne miejsca

Zgodnie z zapowiedziami ratusza rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych na świadczenie usług przedszkolnych na zasadach zbliżonych do przedszkoli publicznych.
Oznacza to, że w rekrutacji do tych placówek wziąć będą mogły udział dzieci, które nie dostały się do przedszkoli prowadzanych przez miasto, ale za popyt w tej placówce rodzice zapłacą stawkę obowiązującą w miejskich przedszkolach. Konkurs wygrało Przedszkole Niepubliczne „Martynka Bis” przy ul. Biskupa M. Fulmana 7. Placówka dysponuje 26 miejscami dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole „Martynka” powstało 1 września 2003 roku. W swoim programie wykorzystuje m. in. metody pedagogiki Marii Montessori. Zapewnia całodzienne wyżywienie. Rekrutacja do tej placówki odbędzie się na zasadach przyjmowania do publicznych przedszkoli. Podania o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać do 23 sierpnia 2016 r w godz. 10.00-12.00 i 15.00-17.00. Lista zakwalifikowanych dzieci wywieszona zostanie 25 sierpnia 2016 r., godz. 8.00. Na potwierdzenie rodzice będą mieli czas do 26 sierpnia 2016 r., do godz. 16.00, a ostateczna lista przyjętych podana zostanie 29 sierpnia 2016 r., godz. 8.00. Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w siedzibie Przedszkola Niepublicznego „Martynka Bis”, ul. Biskupa M. Fulmana 7 w Lublinie, tel. 081 745 66 88, 601 666 712. (EM.K.)