Maturalne statystyki

Świdniccy licealiści z maturą jak zwykle nie mieli większych kłopotów

Uczniowie liceów lepiej radzą sobie z egzaminem maturalnym – tak jest od lat i tak też było w tym roku. Zarówno jeśli chodzi o „zdawalność”, jak i wyniki z poszczególnych przedmiotów.


W powiecie świdnickim w tym roku do matury podeszło 303 abiturientów. Ogółem zdało ją 74 proc. z nich. Jednak, gdy porównamy zdawalność w liceach i technikach wyraźnie widać, że z egzaminami lepiej radzą sobie uczniowie tych pierwszych. 86 proc. uczniów liceów z terenu powiatu zdało maturę. W przypadku uczniów techników jest to już tylko 55 proc., co oznacza, że prawie co drugi absolwent technikum nie zdał matury za pierwszym podejściem. Ta tendencja utrzymuje się od lat, choć, jak podkreślają dyrektorzy, ważnym, a może i najważniejszym kryterium oceny efektywności nauki w technikach powinien być wynik egzaminu zawodowego.
Przepaść pomiędzy liceami a technikami widać nie tylko w przypadku samej zdawalności, ale także w wynikach osiąganych z poszczególnych przedmiotów. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym w Świdniku – jak wynika ze statystyk OKE – wypadała najlepiej w II Liceum Ogólnokształcącym. Z części ustnej absolwenci uzyskiwali średni wynik 84 proc., zaś z części pisemnej 63 proc. Uczniowie tej szkoły dobrze poradzili też sobie z językiem niemieckim. Podeszły do niego zaledwie dwie osoby, ale z części ustnej i pisemnej egzaminu uzyskały średnio 95 proc.
Matematyka najlepiej wypadała w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczniowie napisali ją średnio na 70 proc., co stanowi jeden z najwyższych wyników w województwie. W „Bronku” dobrze poszedł też ustny angielski – 82 proc., pisemny angielski – 81 proc., ustny niemiecki – 91 proc., oraz ustny i pisemny rosyjski – 87 proc. i 76 proc.
Jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, najlepiej wypadł egzamin ustny z języka polskiego (uczniowie uzyskiwali średnio 75 proc.), najsłabiej – też język polski, tyle że pisemny (44 proc.) W ZS nr 1 najlepiej na tle innych przedmiotów wypadł ustny polski – 61 proc. Najtrudniejsza okazała się matematyka. Z tego egzaminu maturzyści uzyskiwali średnio 35 proc.
Przepaść, jaka dzieli uczniów liceów i techników, zdają się potwierdzać także wyniki z przedmiotów dodatkowych. Uczniowie wybierają je sami, a na egzaminie muszą popisać się rozszerzoną wiedzą. Oto przykłady. Uczniowie I LO rozszerzoną matematykę napisali średnio na 54 proc., II LO na 56 proc., technikum w ZS nr 1 na 15 proc., a PCEZ – 13 proc. Średni wynik z chętnie wybieranej przez uczniów matury rozszerzonej z geografii w I LO to 42 proc., w II LO – 45 proc., w PCEZ – 27 proc., w ZS nr 1 – 28 proc. A jak wypadł rozszerzony angielski? I LO – 67 proc., II LO – 66 proc. PCEZ – 54 proc., ZS nr 1 – 39 proc. (w)