Maturzyści poznali wyniki

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w częściach ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku w naszym województwie przystąpiło 15 393 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Zdało 86 procent z nich, tj. o 6 procent więcej niż przed rokiem.


Z maturą tradycyjnie dobrze poradzili sobie absolwenci liceów – na 10 163 uczniów zdało 8 779 osób, czyli 86,4%. Wśród uczniów techników egzamin zdawało 5230 tegorocznych absolwentów. Pozytywny wynik uzyskało 3 546 osób. Zdało więc tylko 67,8%. Wśród nich aż 11,7% uczniów nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu, wśród uczniów z liceum takich osób jest tylko 4,7%.

Egzamin z języka polskiego uczniowie z woj. lubelskiego (15 520 zdających) zdawali średnio na 51 procent na poziomie podstawowym (średnia krajowa to 52 proc.), a na poziomie rozszerzonym (2626 osób) na 50 procent (średnia krajowa to 55 proc).

Nie najgorzej poszło z egzaminem z matematyki. Na poziomie podstawowym zdawało 15 493 osób. Średni wynik to 59 proc. (średnia krajowa 58). Poziom rozszerzony z matematyki wybrały 4257 osoby. Ich średnia to 39 proc., czyli tyle samo co średnia krajowa.

Język angielski na poziomie podstawowym zdawało 14 142 osób, średnia to 69 proc. (krajowa 72 proc). Poziom rozszerzony wybrało 8478 osób – średnia to 54 proc. krajowa 56 proc.

Na poziomie podstawowym poszczególne języki wybrało: francuski – 26 osób, średnia 76 proc. (krajowa 81); język włoski 15 – osób, średnia 87 proc. ( krajowa 82); hiszpański – 91 osób, średnia 74 proc. (krajowa 77 proc.), niemiecki wybrało 393 osób, średnia 65 proc. (krajowa 61 proc.), język rosyjski zdawało 826 osób, ich średnia to 64 proc. ( krajowa 65 proc.). W naszym województwie nikt nie zdawał egzaminu z języka ukraińskiego na poziomie podstawowym, ale w całym kraju było takich osób 67. Poziom rozszerzony z tego języka wybrała jedna osoba ( jej wynik to 87 proc.). Nie było też chętnych na zdawanie języka litewskiego i białoruskiego, choć w kraju 16 osób wybrało na maturze język litewski na poziomie rozszerzonym a białoruski na tym samym poziomie zdawało aż 125 osób.

Poziom rozszerzony:

Uczniowie w naszym województwie, którzy wybrali egzaminy rozszerzone z biologii, zdali je średnio na 34 proc. (średnia krajowa to 33 proc.), chemii 44 proc. (na 40), filozofii 42 proc. (na 37), fizyki 43 proc. (na 42), geografii 29 proc. (na 29), historii 36 proc. (na 37), historii muzyki 48 proc. (na 46); historii sztuki 52 proc. (na 48); informatyki 33 proc. (na 37), łacinę 49 proc. (na 61) i WOS 25 proc. (na 27.).

Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu.

Emilia Kalwińska

Zdawalność matury w powiatach:

Miasto Lublin – było 4273 zdających, zdało 87%. Wśród absolwentów liceum maturę zdało 89%, a w technikach 82%.
W powiecie świdnickim maturę zdawało 244 osoby, zdało 86%. Wśród absolwentów liceum maturę zdało 90%, a w technikach 74%.