Medycyna to ich konik

W II LO w Krasnymstawie rozstrzygnięto drugą edycję powiatowego konkursu medycznego organizowaną pod patronatem starosty Andrzeja Leńczuka.


Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była Elżbieta Kargul – nauczyciel biologii II LO w Krasnymstawie. W organizację przedsięwzięcia włączyli się również uczniowie: Patrycja Szuryga, Wiktoria Wójtowicz i Jakub Maciejewski. Konkurs miał na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych, poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów o budowie i funkcjonowaniu własnego ciała, wdrażanie uczniów do rozwijania zainteresowań medycznych, a także promocja szkoły w środowisku.

Zwyciężył Mateusz Gawiński, uczeń trzeciej klasy gimnazjum w SP nr 4 w Krasnymstawie, przygotowywany przez Barbarę Huszczę. Drugie miejsce zajęła Ewa Wójcik, uczennica SP w Siedliskach Drugich (opiekun – Anna Augustyńska), a trzecie ex aequo: Aleksandra Pajer z SP nr 5 w Krasnymstawie (opiekun – Marta Ziarko) i Katarzyna Czechańska z SP w Izbicy (opiekun – Anna Drygasiewicz). (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here