MegaMisja, megafrajda

Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw Internetu, uczą się dzieci ze Szkoły Podstawowej „Razem” w Chełmie. A wszystko to dzięki programowi Fundacji Orange „MegaMisja”.

„MegaMisja” – to program adresowany do świetlic szkolnych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów, tak by byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami Internetu. Zajęcia odbywają się w formie interaktywnej gry edukacyjnej. Dzieci pracują w grupach, zdobywają wiadomości odpowiadają na różne pytania zaliczając kolejne poziomy gry. Przy realizacji wyzwań uczą się np., jakie treści można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, jak znajdować wiarygodne informacje, tworzyć i obrabiać proste grafiki, zdjęcia i filmy. Wykonując zadania, zdobywają punkty, a te mogą wymieniać na nagrody. Udało im się już wygrać tablet, zestaw gier edukacyjnych i książek oraz wyposażenie świetlicy. Teraz uczestnicy „MegaMisji” walczą o spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, jednym z ambasadorów programu. Opiekunem „MegaMisji w SP „Razem” jest Edyta Wróblewska. (w)