Metamorfoza za 4 miliony

Budynek SOSW zmieni się nie do poznania

Będzie nowoczesna sala gimnastyczna, dodatkowe sale lekcyjne, miejsce na żłobek oraz zielone tarasy do wypoczynku – tak w przyszłym roku zmieni się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku. Prace będą kosztować ok. 4 mln zł i w całości zostaną sfinansowane z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


O konieczności rozbudowy siedziby powiatowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku mówiło się od lat, ale na modernizację liczącego niemal 70-lat obiektu zawsze brakowało pieniędzy. W końcu udało się je znaleźć i to bez angażowania własnych środków przez powiat.

– Budynek, oprócz przedszkolaków i uczniów, odwiedzają również dziesiątki uczestników programu „Za Życiem”. Mamy już całość dokumentacji, teraz musimy dopracować montaż finansowy inwestycji i czekać na jej rozpoczęcie. Jestem przekonany, że przebudowa wpłynie na poprawę warunków najmłodszych, uczniów oraz całej kadry pedagogicznej – mówił niedawno Łukasz Reszka, starosta świdnicki.

Wg szacunków powiatu rozbudowa ośrodka ma kosztować ok. 4 mln zł. I właśnie o takie dofinansowanie powiat starał się w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ubiegłym tygodniu starostwo poinformowało, że otrzyma to wsparcie.

– Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku od początku jest naszym priorytetem w zakresie inwestycji edukacyjnych. Budynek potrzebuje modernizacji po to, aby osoby korzystające z oferty ośrodka, a jest ich coraz więcej, mogły odbywać zajęcia w komfortowych warunkach. Projekt przebudowy zakłada przygotowanie pomieszczeń żłobka, przedszkola, sal dydaktycznych i gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. Nowy budynek będzie wpisywał się w dotychczasową bryłę obiektu jak i całego osiedla. Z naszych kalkulacji wynika, że wsparcie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 4,14 mln złotych, w całości pokryje koszty inwestycji – mówi Ł. Reszka.

Plany zakładają rozbudowę budynku w kierunku południowym. W nowej części, na powierzchni ok. 420 m kw., znalazłyby się, między innymi: cztery sale dydaktyczne oraz sala gimnastyczna z całym zapleczem. Powstałaby także sala przystosowana dla dzieci w wieku żłobkowym. Zagospodarowany zostałby również dach nowo dobudowanej części – powstałyby tu zielone tarasy. Cały obiekt przystosowany byłby do potrzeb osób niepełnosprawnych

Z planowanej rozbudowy cieszy się Elżbieta Krupa, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku.

– Da nam to szansę na jeszcze większy rozwój. Zdajemy sobie sprawę, że dziś, w XXI wieku, małe dziecko potrzebuje trochę nowocześniejszych przestrzeni do zajęć terapeutycznych, czy innych form wspierania rozwoju. Funkcjonujemy w starym budynku, który był dostosowywany latami, aczkolwiek nie do końca spełnia wszystkie wymogi i oczekiwania. Ta przebudowa podniesie komfort pracy uczniów i podopiecznych, ale i samych nauczycieli. Mamy naprawdę świetną kadrę, pomoce, programy, sprzęt komputerowy i na nowej przestrzeni będzie można to wszystko wyeksponować i z tego korzystać – mówi E. Krupa.

SOSW w Świdniku ma prawie 200 podopiecznych. Są wśród nich przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy; uczestnicy zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju i programu „Za życiem”. Placówka stawia na rozwój także w innych dziedzinach. Od przyszłego roku szkolnego ma w planach utworzenie Specjalnej Szkoły Branżowej I stopnia.

– Złożyłam już stosowne dokumenty i mam wstępną akceptację organu prowadzącego. Mamy też już sześciu potencjalnych kandydatów. Będzie klasa wielozawodowa, ale skupimy się na zawodzie kucharz. Docelowo chciałabym także, aby był tu zwód ogrodnik, bo to odpowiadałoby preferencjom zawodowym naszych dzieci – kończy dyrektor Krupa. (w)