Miała wygrać i wygrała

Tak jak przewidzieliśmy, Małgorzata Grzegorczuk została nowym sekretarzem miasta Chełm. Wygrała konkurs, do którego przystąpiła jeszcze jedna osoba.

Jeszcze zanim Jakub Banaszek, prezydent Chełma, ogłosił konkurs na stanowisko sekretarza miasta, niemal pewne było, że wygra go Małgorzata Grzegorczuk, kojarzona z Prawem i Sprawiedliwością. Wcześniej kierowała chełmską placówką KRUS. Ostatnio natomiast wygrała konkurs na stanowiska wicedyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, gdzie przepracowała zaledwie dwa tygodnie. Za porozumieniem stron przeszła do chełmskiego magistratu, gdzie objęła funkcję kierownika wydziału organizacyjno-administracyjnego.

Oprócz Małgorzaty Grzegorczuk do konkursu przystąpiła jeszcze jedna osoba. Z byłą kierownik chełmskiego KRUS nie miała jednak zbyt wielu szans. Wybrana na stanowisko sekretarza miasta kandydatka – zgodnie z tym, co podaje w rozstrzygnięciu konkursu prezydent Banaszek – oprócz wymaganego wyższego wykształcenia legitymowała się też odpowiednim doświadczeniem zawodowym, w tym przynajmniej dwuletnim na kierowniczym stanowisku w jednostkach samorządowych lub instytucjach sektora publicznego.

M. Grzegorczuk na stanowisku sekretarza zastąpiła Elżbietę Grzyb, której 31 marca br. zakończył się okres wypowiedzenia. E. Grzyb funkcję sekretarza sprawowała za prezydentury Agaty Fisz, a wcześniej – Henryka Dżamana. (s)