Miasto docenia, ale dodatkowych nagród nie będzie

Jesienią tego roku zatrudnieni w szkołach i przedszkolach nauczyciele mają otrzymać nagrody z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Ten jubileusz, jak zauważył miejski radny Mariusz Kowalczuk, mógłby być dobrą okazją do tego, aby dodatkowo nagrodzić kadrę chełmskich szkół. Co na to miasto?

Z okazji przypadającej w tym roku 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach mają otrzymać nagrody specjalne w wysokości 1125 zł brutto (ok. 900 zł „na rękę”). Zgodnie z zapowiedziami rządu, premia ta ma zostać wypłacona jeszcze przed 14 października, kiedy przypada Dzień Edukacji Narodowej, czyli przed samymi wyborami parlamentarnymi.

Okrągły jubileusz powstania KEN, jak zauważa radny Mariusz Kowalczuk (KR „Chełmianie”), mógłby być dobrą okazją do dodatkowego finansowego docenienia nauczycieli również przez chełmski samorząd.

„W trosce o rozwój edukacji oraz docenienie trudu i zaangażowania nauczycieli oraz pracowników jednostek oświatowych w naszym mieście proszę o rozważenie możliwości przyznania dodatkowo przez władze miasta wszystkim nauczycielom oraz pracownikom jednostek oświatowych specjalnych nagród finansowych (…). Przyznanie specjalnych nagród finansowych byłoby wyrazem uznania dla ich trudu, poświęcenia i wkładu w rozwój edukacji. Takie nagrody mogłyby nie tylko stanowić formę materialnego wsparcia, ale również dodatkowej motywacji do dalszego zaangażowania w edukację dzieci i młodzieży” – napisał radny w jednej z ostatnich interpelacji do prezydenta.

Radny zaproponował zorganizowanie uroczystej gali, podczas której społeczność miasta mogłaby wyrazić uznanie i wdzięczność wobec nauczycieli oraz pracowników oświaty.

Odpisując radnemu prezydent Jakub Banaszek, zapewnił, że miasto, mając na uwadze 250. rocznicę Komisji Edukacji Narodowej oraz uwzględniając wysiłek wszystkich pracowników oświaty w kształtowaniu właściwych postaw i rozwijaniu potencjału intelektualnego uczniów, poczyni wszelkie starania, aby tegoroczne miejskie uroczystości z okazji DEN miały szczególny charakter. Choć prezydent nie napisał tego wprost, na dodatkowe nagrody pedagodzy liczyć jednak nie mogą. Ci najbardziej zaangażowani otrzymają nagrody dyrektora lub prezydenta.

– (…) Każdy dyrektor posiada do dyspozycji pulę środków przeznaczonych na ten cel. Każdego roku z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele są wyróżniani również w formie nagród pieniężnych przez dyrektorów jednostek jak i przez Prezydenta Miasta. Między innymi w 2020 r. na nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla dyrektorów i wyróżnionych nauczycieli wypłacono kwotę 48 200 zł, w 2021 r. była to kwota 85 140 zł, natomiast w 2022 r. na ten cel przeznaczono kwotę 59 710 zł – przekazał prezydent. (w)

News will be here