Miasto kusi inwestorów

W Strefie Aktywności Gospodarczej przedsiębiorców jeszcze nie ma. W chwili, gdy się pojawią i będą inwestować, mogą liczyć na zwolnienia z podatków. Świdniccy radni zdecydowali, że nowe firmy będą mogły „bezpłatnie” rozwijać się w strefie do trzech lat.
Przygotowania do utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku trwały od zeszłego roku. Chodzi o ponad 100-hektarowy teren zlokalizowany między lotniskiem, obwodnicą Lublina, torami i ul. Mełgiewską. W minionym roku miejscy radni zmienili plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, przeznaczając go na działalność gospodarczą różnego typu. Przedstawiciele ratusza tłumaczą, że zainteresowanie strefą jest duże, na razie jednak nie ujawniają nazw firm, które planują ulokowanie w tym miejscu swojego biznesu.
– Mamy wiele pytań od inwestorów poszukujących działek. Natomiast najczęściej kontaktują się oni bezpośrednio z właścicielami gruntów – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.

W tzw. międzyczasie urzędnicy postanowili do atrakcyjnej lokalizacji terenów inwestycyjnych dodać jeszcze jeden argument, który będzie przemawiał za umiejscawianiem firm w strefie. Na ostatniej sesji przekazali radnym projekt zwolnień z podatków dla przedsiębiorców, którzy rozpoczną działalność na nowych terenach.
– Projekt ma pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji – mówił Marian Jakubiak, naczelnik Wydziału Przedsiębiorczości w świdnickim ratuszu – Uchwała będzie obowiązywała do 2020 roku, natomiast zwolnienie z podatku może być przyznane na 3 lata. Przedsiębiorca, które je otrzyma, nie zapłaci podatku od nieruchomości, budowli i gruntów.
Od tego roku ruszyły również przygotowania do uzbrojenia części gospodarczej Świdnika. W planach Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek na 2016 rok pojawiła się budowa sieci wodociągowej we fragmencie ul. Nadleśnej i opracowanie dokumentację projektową na dalszą część sieci wodno-kanalizacyjnej w tej ulicy. Również w tym roku miała powstać dokumentacja projektowa przedłużenia ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej do ul. Mełgiewskiej.
W przygotowaniu strefy dla potrzeb przedsiębiorców przedstawiciele ratusza chcą się również posiłkować wsparciem unijnym.

– 12 sierpnia złożyliśmy do urzędu marszałkowskiego projekt fiszki na dotację na uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej. Wartość tego projektu opiewa na 16,5 mln zł. Po pozytywnej opinii w 2019 roku będziemy mogli przeprowadzić tę inwestycję – dodaje Mariana Jakubiak.
Jak tłumaczą przedstawiciele ratusza, z pomocą unijnych pieniędzy na terenie strefy miałyby powstać przede wszystkim sieci wod-kan.
– Natomiast, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to zakładamy, że będziemy je realizować z pieniędzy budżetowych – mówi Michał Piotrowicz. (kal)