Miasto ma plan

Przetarg na budowę ulicy Rejkowizna już został ogłoszony

Świdnicki ratusz przyjął harmonogram miejskich przetargów na 2018 rok. Najwięcej zostanie ogłoszonych już w pierwszym kwartale. Część z postępowań już się rozpoczęła, w tym na największą drogową inwestycję ostatnich lat, czyli budowę ulicy Kusocińskiego.


Od ubiegłego roku wszystkie samorządy mają obowiązek publikowania planów przetargów. Przy każdej zaplanowanej inwestycji muszą określić nie tylko kwartał, w którym postępowanie zostanie ogłoszone, ale również przewidywany koszt przedsięwzięcia.
– Oczywiście jest to plan. Może się tak zdarzyć, że z jakiegoś powodu dany przetarg nie dojdzie do skutku we wskazanym terminie. Jednak jak dotąd idziemy zgodnie z rozkładem – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.
Zgodnie z listą opublikowaną przez Urząd Miasta Świdnik najwięcej postępowań zostanie opublikowanych w pierwszym kwartale roku. Część z nich już udało się ogłosić. Chodzi o budowę ulicy Rejkowizna, boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz największą drogową inwestycję ostatnich lat, czyli budowę ulicy Kusocińskiego.
– To dla nas ważny moment, bo rozpoczęcie procedury było poprzedzone bardzo długimi przygotowaniami. Ich skutkiem jest również dotacja unijna, którą udało się zdobyć na tę inwestycję – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.
Kusocińskiego będzie stanowić drugie bezpośrednie połączenie miasta z „siedemnastką”. Korzystać z niego będą nie tylko mieszkańcy miasta i powiatu, ale także mieszkańcy innych części województwa, dla których będzie to wygodne połączenie z lotniskiem. Droga ma powstać w ciągu dwóch lat i będzie kosztować ok. 30 mln zł. Po zakończeniu prac ulica Kusocińskiego będzie miała około 2 kilometrów długości i jezdnię szeroką na 7 metrów. Na całym jej przebiegu powstanie 12 skrzyżowań oraz rondo. Powstaną także zatoki autobusowe, chodnik, ścieżka rowerowa i oświetlenie. Pomyślano także o kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu.
Na początek roku zaplanowano także przetargi na budowę ulic Akacjowej, Hallera i Brzegowej. Zgodnie z planem niebawem rozpoczną się także przetargi na rewitalizację placu przy ul. Wyszyńskiego, budowę strefy aktywności (czyli miejsca do ćwiczeń i spotkań) oraz placu zabaw przy Klonowej.
Na drugi kwartał roku zaplanowano tylko jeden przetarg. Będzie on dotyczył prac związanych z rozbiórką starej hali sportowej przy ul. Fabrycznej. Szacunkowy koszt tych prac to ok. 150 tys. zł. W trzecim kwartale roku miasto chce znaleźć wykonawców rozbudowy cmentarza komunalnego oraz projektu „Zielony LOF” (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego). Według jego założeń teren pomiędzy osiedlami Brzeziny I i II oraz okolice SP nr 5 staną się miejscem wypoczynku i rekreacji.
Koniec roku to przetargi na modernizację targowiska miejskiego (1,5 mln zł), projekt „Mobilny LOF”, który zakłada budowę nowoczesnego i wygodnego punktu przesiadkowego (3,3 mln zł), rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych (8 mln zł) i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (220 tys. zł)
Urząd miasta opublikował również plan przetargów na usługi. W czwartym kwartale roku z tzw. wolnej ręki zlecone zostanie zarządzanie i utrzymanie stadionu miejskiego (ok. 300 tys. zł). W takim samym trybie na początku i pod koniec roku (I i IV kwartał) zostanie zlecona konserwacja ulicznego oświetlenia. W planach jest także m.in. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na osiedlu Żwirki i Wigury. Chodzi o ulice Puławskiego, Matejki i Szopena. Na ten cel miasto planuje wydać 250 tys. zł. W trzecim kwartale zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. gen. S. Roweckiego-Grota (50 tys. zł). Na koniec roku zaplanowano przetargi na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta i jego jednostek (220 tys. zł) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 6,250 mln zł. (w)