Miasto obdzieliło stowarzyszenia

Urząd Miasta Świdnik rozstrzygnął otwarty konkurs na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury i sztuki w 2021 roku. W sumie działające w Świdniku stowarzyszenia otrzymają od miasta pomoc finansową na kwotę ok. 270 tys. zł.


Do ogłoszonego przez miasto otwartego konkursu na „wsparcie lub powierzenie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku” wpłynęło 29 ofert. Wszystkie z nich spełniły wymogi formalne, ale nie wszystkie pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

Wystarczającej liczby punktów nie otrzymała oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Świdnickiej Orkiestry Dętej na organizację imprez kulturalnych oraz Stowarzyszenie Świętej Kingi na wydarzenie pod nazwą „Wielkanocne tradycje”. Do dofinansowania zakwalifikowano więc 27 ofert. Dotacje otrzymają: Aeroklub Świdnik (8 tys. zł), Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka (20 tys. zł.), Klub Motorowy Champion (5 tys. zł), Świdnicki Klub Rowerowy „Alfa” (5 tys. zł), Stowarzyszenie Biegający Świdnik (11,5 tys. zł), Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku (7 tys. zł), Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku (6 tys. zł), Towarzystwo Śpiewacze Arion w Świdniku (4,4 tys. zł), Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka (3 tys. zł), Fundacja „Architekci Kultury” (5,8 tys. zł), Stowarzyszenie Świętej Kingi -”Kantata Świdnicka” (2,8 tys. zł), Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi” (1 tys. zł), Stowarzyszenie Świdnicki Krąg Kultury (1 tys. zł), Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku (5 tys. zł), Stowarzyszenie Akademia Uśmiechu (6,5 tys. zł), Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku (8,5 tys. zł), Fundacja Dary Kultury w Świdniku (6 tys. zł), Stowarzyszenie Akademia Uśmiechu (12 tys. zł), Stowarzyszenie Świdnicki Krąg Kultury (2,7 tys. zł), Stowarzyszenie Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś” (3 tys. zł), Stowarzyszenie Świętej Kingi (2,3 tys. zł). W zestawieniu ofert wybranych do dofinansowania wyszczególniono również dwa wydarzenia, które będą organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – są to kolejna edycja Muzycznych Wieczorów u Świętej Kingi – 70 tys. zł oraz Na Ludowo u Świętej Kingi – Koncert Zespołu Mazowsze – 70 tys. zł. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here