Miasto sfinansuje najlepsze uczniowskie pomysły

Lubelski Ratusz rozpoczął pilotażową edycję Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Dzięki nim lubelscy uczniowie mają szansę na realizację w swoich placówkach własnych projektów. Na zgłoszenia wniosków magistrat czeka do końca tego miesiąca. Do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych dziesięć z nich.


Uczniowie lubelskich placówek oświatowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowy ośrodek socjoterapii oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) mają szansę zrealizować własne pomysły dzięki pilotażowej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Pierwszym krokiem jest wybór szkół, które w tym roku przystąpią do programu. Kwalifikacja udziału odbędzie się w drodze konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie”.

Na zgłoszenia konkursowych projektów (jeden projekt z jednej palcówki) o wartości do 4 tys. zł miasto czeka do 30 kwietnia. Spośród nich zostanie wybranych 10 placówek, z których każda otrzyma po maksymalnie 4 tys. zł oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne w przeprowadzeniu na swoim terenie SBO. Finansowanie może być przeznaczone na zakup szeroko rozumianego wyposażenia szkoły, terenów przyszkolnych, pomocy dydaktycznych, materiałów, narzędzi, usług, w tym usług edukacyjnych, animacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zadań merytorycznych etc., które zostaną uznane za najważniejsze przez daną społeczność szkolną.

– Organizacja pilotażowej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich jest jedną z pierwszych aktywności w ramach zaplanowanych na 3 lata działań związanych z otrzymaniem przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina, ds. kultury, sportu i partycypacji. – Traktujemy to jako krok do stworzenia szerszego Programu rozwijania samorządności dzieci i młodzieży w Lublinie. Liczymy na to, że rozwiązanie to sprawdzi się w Lublinie i na stałe stanie się częścią programu edukacyjnego w naszym mieście.

Jak dodają urzędnicy podstawą uruchomienia SBO w Lublinie były doświadczenia w tym zakresie innych miast, m.in. Warszawy oraz Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie, która jako pierwsza wdrażała podobne narzędzie oraz rozmowy z uczniami i nauczycielami lubelskich szkół w ramach prowadzonego w 2019 r. Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego.

opr. ZM

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here