Miasto sypnęło groszem

Największą miejską dotację, 60 tys. zł, dostał Klub Pływackiego „Avia” Świdnik, w którym z sukcesami szkoli się 70 młodych pływaków

Świdnicki ratusz przyznał dotację stowarzyszeniom pożytku publicznego. Z pieniędzy skorzystają podopieczni świdnickich klubów sportowych, organizacje charytatywne i propagujące kulturę.


Ponad 300 sportowców skorzysta z dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Burmistrz Waldemar Jakson przyznał w tym roku dofinansowanie ośmiu klubom sportowym, których podopieczni mogą pochwalić się najlepszymi wynikami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Największa kwota – 60 tys. zł – trafi do Klubu Pływackiego „Avia” Świdnik, w którym szkoli się 70 młodych pływaków. 40 tys. zł na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów lotniczych w kategorii seniorów otrzymał Aeroklub Świdnik. Klub Tenisowy „Avia” na szkolenie dzieci i młodzieży dostał 30 tys. zł. Dotację otrzymały również Klub Motorowy „Champion” (na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów z cyklotrialu), Lubelski Klub Karate Kyokushin, Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” i Klub Sportów Judo „REI”.
– Nasi sportowcy ciężko trenują, by reprezentować Świdnik w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach. Stając na podium, zbierają żniwo swojej pracy oraz promują miasto i podnoszą jego prestiż. Czuję się w obowiązku dofinansowania ich starań, a tym samym motywowania ich do osiągania kolejnych sukcesów – mówi burmistrz Jakson.
Oprócz sportowców miasto wspomogło również organizacje charytatywne, stowarzyszenia aktywizujące seniorów, zespoły budujące lokalną tożsamość i promujące kulturę.
– Świdnik jako jedno z nielicznych miast prowadzi noclegownię i kuchnię dla bezdomnych. Co roku dotujemy Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, dzięki czemu kuchnia wydaje ponad 25 tys. darmowych obiadów dla potrzebujących – dodaje burmistrz.
Na liście dotowanych znalazł się również zasłużony i rozpoznawalny Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”. Liczący ponad 100 członków zespół otrzymał wsparcie w kwocie 43 tys. zł.
– Wsparcie z miejskiego budżetu przyznano także seniorom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, chórowi „Arion”, oraz Świdnickiej Grupie Teatralnej „Teatr Drogi”. Łączna kwota dotacji dla wymienionych podmiotów wyniosła dotychczas 285 tys. zł – mówi Karol Łukasik, rzecznik UM Świdnik. (opr. w)