Miasto szuka kontrolerów

Zarząd Transportu Miejskiego szuka kontrolerów biletowych. Wymogi? Między innymi niekaralność, wykształcenie średnie, znajomość topografii Lublina, a dodatkowo dobra kondycja fizyczna.


– Rekrutacja na kontrolera biletowego/rewizora obejmuje 23 etaty – mówi Anna Zalewska, inspektor w lubelskim ZTM.
Umowa z firmą Reflex, sprawdzającą bilety w mieście, kończy się 14 marca. ZTM próbował już wyłonić firmę, której pracownicy będą kontrolować bilety przez następne dwa lata. W przetargu zgłosił się jeden chętny, konsorcjum warszawskich firm Serinus i RR Security wespół z lubelską spółką MKK (spółka córka MPK). O niepowodzeniu zaważyły rozbieżności kwotowe. Oferta opiewała na blisko 5 milionów złotych, a ZTM był skłonny wyłożyć maksymalnie 3,6 mln zł.
Postępowanie unieważniono. – Zarząd Transportu Miejskiego nie podwyższył kwoty na realizację zamówienia. Oferowana w przetargu kwota była nie do zaakceptowania – rynek usług zewnętrznych nie zaoferował akceptowalnej przez gminę ceny usługi – mówi Anna Zalewska.
Kontrola biletowa organizowana przez miasto ma przynieść oszczędności. By zostać kontrolerem: trzeba mieć co najmniej 18 lat, być niekaranym, posiadać wykształcenie średnie i być obeznanym w topografii miasta.
– Każda kandydatura będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od funkcji pełnionej w grupie i od doświadczenia zawodowego, jakie posiada kandydat – mówi Anna Zalewska. Kontrolerom przyda się też znajomość języków obcych, dobra kondycja fizyczna i wysoka kultura osobista. O odporności na stres przekonywać nie trzeba.
Na jakie zarobki mogą liczyć kontrolerzy? – Przewidujemy, że wynagrodzenie zasadnicze będzie w granicach 2200–2400 zł brutto – dodaje inspektor Zalewska. BCH