Między książką a e-książką

14 czerwca na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się konferencja „Między książką a e-książką”. Uczestnicy dyskutowali o wpływie technologii cyfrowej na czytelnictwo.


Organizatorzy twierdzą, że tego typu debaty są ważne w dobie nowych technologii, eksperymentalnych form elektronicznych, zmian na rynku wydawniczym – wszystko to skłania do refleksji na temat zadań i wyzwań, przed jakimi staje dzisiejsze edytorstwo. W ramach konferencji omówiono m.in. problemy metodologiczne współczesnego edytorstwa, jak w XXI wieku wydawać klasykę, współczesne edycje cyfrowe, nowe media oraz technologie cyfrowe w warsztacie edytora, współczesną książkę artystyczną, kulturę książki, literaturę popularną, twórczość fanowską i cyfrową dystrybucję książki elektronicznej, rynek książki i współczesny marketing wydawniczy.

Prelegenci opowiedzieli m.in. o powtarzalności motywów w opowiadaniach fanowskich, drugiej młodości książki tradycyjnej, o książkach youtuberów, ukraińskiej literaturze interaktywnej, e-czytelnictwie i rozwoju rynku książki elektronicznej, systemach naukowych i technologiach cyfrowych jako pomocy i narzędziu pracy we współczesnym edytorstwie itp.

Organizatorami były: Studenckie Koło Naukowe Polonistów i Studenckie Koło Naukowe Edytorów UMCS.
Joanna Niećko