Miejsc wystarczy dla wszystkich

Dobiegł końca pierwszy etap rekrutacji do miejskich przedszkoli oraz działających przy szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych. W sumie przyjęto do nich 288 dzieci. Około trzydzieścioro nie dostało się do placówek wskazanych przez rodziców we wnioskach, ale jak zapewnia Urząd Miasta Świdnik, miejsca dla nich znajdą się w innych przedszkolach. Z kolei do pierwszych klas szkół podstawowych zapisano ok. 400 przyszłych uczniów.

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wystartował 7 marca, a miesiąc później, po weryfikacji przez komisję wniosków wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów, podano listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Do 14 kwietnia rodzice potwierdzali wolę uczęszczania dziecka do danego przedszkola, a 22 kwietnia podano listy kandydatów.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do przedszkoli jest wspomagana systemem elektronicznym „Nabór” firmy VULCAN, co – jak wskazują urzędnicy i dyrektorzy placówek – ułatwia pełne wykorzystanie miejsc w przedszkolach – w przypadku liczby chętnych przekraczającej dopuszczalną normę w jednym przedszkolu, istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do innej placówki wskazanej we wniosku. Rodzic w składanym elektronicznie wniosku może wskazać nawet do czterech placówek, które go interesują, ale fizycznie podanie o przyjęcie zanosi (lub składa elektronicznie) tylko do placówki pierwszego wyboru.

Do Przedszkola nr 7 w Świdniku w ramach pierwszego etapu rekrutacji przyjęto 50 z 70 dzieci, których rodzice wskazali tę placówkę jako swój pierwszy wybór.

– Przyjęliśmy 47 3-latków i troje 4-latków. Niestety, nie wszystkie dzieci znalazły miejsce w naszym przedszkolu, ale znalazło się dla nich miejsce w innych placówkach np. w Zespole Przedszkoli nr 1 czy przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 3. W tym roku zainteresowanie jest bardzo duże, chyba większe niż w roku ubiegłym, jednak z mojego rozeznania wynika, że wszystkie chętne dzieci powinny znaleźć miejsca w miejskich przedszkolach – mówi Ewa Marchlewska, dyrektor Przedszkola nr 7 w Świdniku.

Z danych Urzędu Miasta Świdnik wynika, że podczas pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zostało przyjętych 288 dzieci. 33 dzieci nie zostało zakwalifikowanych i w efekcie nie zostało przyjętych do placówek wskazanych we wnioskach. Jednak, jak zapewniają, w publicznych przedszkolach, wciąż są jeszcze wolne miejsca, które pozwolą przyjąć wszystkie chętne dzieci ze Świdnika, uczestniczące w pierwszym etapie naboru.

– Obecnie dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – zgodnie z przepisami prawa oświatowego – przekazują do Urzędu Miasta dane o dzieciach nieprzyjętych. Burmistrz z kolei, przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, ma obowiązek wskazać rodzicom dzieci nieprzyjętych, miejsca w placówkach, gdzie są wolne miejsca. 1 czerwca 2022 roku rozpocznie się postępowanie uzupełniające w procesie rekrutacji, jest to szansa dla rodziców, którzy nie złożyli wniosku w pierwszym postępowaniu – informuje Monika Głowacka z Biura Burmistrza Miasta Świdnik.

Niemal równocześnie z rekrutacją do przedszkoli ruszyły także zapisy do klas I szkół podstawowych. Uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły byli przyjmowani „z urzędu”, na podstawie zgłoszenia, które rodzice składali do dyrektora szkoły do 9 marca. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, byli przyjmowani po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku większej liczby chętnych brane pod uwagę będą kryteria określone w uchwale Rady Miasta Świdnik.

Jak informuje świdnicki Ratusz, do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostało zrekrutowanych w sumie 401 kandydatów. Obecnie trwa proces potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do klasy. Podanie do publicznej wiadomości przez listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas I nastąpi 6 maja. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here