Miejsca pracy na 60 lat

Lubelski Węgiel Bogdanka może otrzymać dostęp do dwukrotnie większych złóż, niż ma obecnie. Mowa o powiększeniu zasobów o kolejne 200-350 mln ton węgla, w zależności od warunków koncesji wydobywczej. Oznacza to możliwość przedłużenia żywotności kopalni z ok. 2042 roku (przy obecnym poziomie wydobycia) do nawet 2080 roku.

– W górnictwie węgla kamiennego nic nie dzieje się z dnia na dzień. Podejmowane dziś działania na rzecz znaczącej rozbudowy zasobów operatywnych mają zabezpieczyć przyszły rozwój Bogdanki, zapewniając tym samym miejsca pracy i stabilność zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników – mówi Krzysztof Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka S.A.
Wniosek o udzielenie koncesji wydobywczej dla złoża Ostrów Bogdanka planuje złożyć do ministra środowiska na początku przyszłego roku. Spółka posiada również koncesję rozpoznawczą na złoże Orzechów, a także kontynuuje starania o koncesję wydobywczą na dwa inne – K-6 i K-7.
– Wszystkie wyżej wymienione złoża leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Bogdanki i są jej naturalnym zapleczem. A ich eksploatacja może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów. To z kolei gwarantuje utrzymanie wysokiej efektywności kopalni, w której obecnie wydajność dołowa ponad dwukrotnie przewyższa krajową średnią w górnictwie węgla kamiennego – informuje biuro prasowe spółki. (mg)