Miejska oświata pod okiem Cieślik

Sprawdziły się nasze doniesienia. Od czwartku 24 stycznia br. dyrektorem Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie jest Dorota Cieślik, doskonale znana w chełmskim środowisku oświatowym.

To było niemal pewne. Już w grudniu ubiegłego roku, tuż po odwołaniu z funkcji dyrektora Wydziału Oświaty chełmskiego ratusza Augustyna Okońskiego, głośno mówiło się, że jego miejsce docelowo ma zająć Dorota Cieślik, była wieloletnia dyrektor nieistniejącego już Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6.

Pod kierownictwem właśnie D. Cieślik wygaszane obecnie Gimnazjum nr 6 bardzo szybko stało się najlepszą chełmską szkołą publiczną na tym poziomie kształcenia, biorąc pod uwagę nie tylko wyniki egzaminów gimnazjalnych, ale także liczbę laureatów konkursów, czy olimpiad przedmiotowych. Z posadą dyrektora ZSO nr 6 Cieślik pożegnała się z końcem sierpnia 2017 r., w związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów. Oddziały gimnazjalne z „Szóstki” zostały włączone w skład Szkoły Podstawowej nr 11.

Dorota Cieślik stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty w chełmskim urzędzie objęła w ubiegły czwartek 24 stycznia. Przez ponad miesiąc wydziałem tymczasowo kierowała Beata Wójcik. W środę 30 bm. wejdzie w życie nowy regulamin organizacyjny urzędu. Wszystko wskazuje zatem na to, że D. Cieślik pokieruje nowo powstającym Departamentem Oświaty i Sportu.

W ostatnim czasie Dorota Cieślik pracowała w chełmskim oddziale Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. (s)