Miejska spółka bez BIP?

– Na oficjalnej stronie internetowej miejskiej spółki MKS Avia Świdnik nie ma Biuletynu Informacji Publicznej. W każdym bądź razie nie udało mi się odnaleźć na niej charakterystycznej biało-czerwonej ikonki, kiedy szukałem ogłaszanych przez spółkę przetargów. A przecież prawo zobowiązuje urzędy i spółki komunalne do prowadzenia BIP. Czy spółka nie łamie przepisów? – z taką informacją i pytaniem zwrócił się do nas jeden z czytelników.


Biuletyn Informacji Publicznej to obowiązujący od 2008 roku ujednolicony system stron internetowych stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Zgodnie z prawem do publikowania informacji za pomocą strony BIP, pod groźbą kary, zobligowane są m.in. urzędy państwowe, samorządowe, ale również ich jednostki, w tym spółki. W BIP-ie powinny znajdować się informacje dotyczące: statusu prawnego lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działania i kompetencji, organów i osób sprawujących funkcje i ich kompetencje, majątku, którym dysponuje podmiot, trybu działania, sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, czy ogłaszanych zamówień publicznych. Czy MKS Avia faktycznie – jak uważa nasz informator – nie prowadzi BIP? To pytanie skierowaliśmy do prezesa spółki Radosława Szczerby.

– MKS Avia Świdnik jako spółka będąca własnością Gminy Miejskiej Świdnik zobowiązana jest do udzielania informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej – przyznał w pierwszym zdaniu udzielonej nam odpowiedzi prezes Szczerba. – Oficjalną stroną spółki jest www.avia-swidnik.pl, na której publikowane są ogłoszenia, informacje o zamiarze zlecenia zamówienia, dane spółki oraz wszelkie informacje organizacyjne – zakończył.

Niejednoznaczna odpowiedź skłoniła nas do zajrzenia na wskazaną stronę. Na stronie głównej znajdują się tylko dwie ikonki „Piłka nożna” lub „Siatkówka”. Kliknięcie w jeden z nich przenosi nas na podstronę, gdzie znajdują się zakładki „Aktualności”, „Drużyny”, „Rozgrywki” oraz zakładka (oznaczona trzema kropkami). Po kliknięciu tam otwierają się kolejne zakładki: „Klub,” „Historia”, „Stadion”, „Avia”, „Socjal Media”. Pod zakładką „Klub” widać odnośniki do podstron: „Kontakt”, „Ogłoszenia”, „Deklaracja członkowska”, „Ogólna klauzula informacyjna”. Klikając w „Ogłoszenia” pojawiają się ikonki do ogłoszonych przez spółkę przetargów i wyników prowadzonych postępowań. Dotarcie do nich faktycznie nie jest proste, a charakterystycznej ikonki BIP, przenoszącej na jednolitą dla wszystkich podmiotów publicznych stronę BIP, też nie znaleźliśmy.

W czwartek, 12 marca, spytaliśmy więc szefa Avii, czy ten sposób prezentowania informacji publicznej spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń o BIP? – W związku z wyjątkową sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie, pilną potrzebą podjęcia bezzwłocznych decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółki w obecnych realiach, informacje dotyczące powyższego zapytania zostaną przekazane w najbliższym możliwym czasie bez zbędnej zwłoki – odpisał nam nazajutrz prezes Szczerba.

Przez tydzień nie dostaliśmy odpowiedzi. JN