Miejskie drogi dla miejskiej spółki

W ramach poziomowych remontów spółka naprawi m.in. chodniki przy ul. Kopernika

Świdniccy radni przychylili się do zaproponowanego przez burmistrza projektu, by utrzymanie miejskich dróg, w tym ich pozimowe naprawy, powierzyć Przedsiębiorstwu Komunalnemu Pegimek. I miejska spółka z kopyta zabrała się do roboty.


Dotąd firmy zajmujące się naprawą i utrzymaniem miejskich ulic ratusz wyłaniał w przetargach. Teraz to zadanie samorządowcy powierzyli miejskiej spółce, która poza główną swoją działalnością, czyli utrzymaniem oraz rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i zaopatrzeniem świdniczan w wodę, dysponuje sprzętem i fachowcami od remontu dróg i ich bieżącego utrzymania.

Drogowcy z Pegimeku pozimowe remonty rozpoczęli już w ubiegłym tygodniu. Na drogi gruntowe została skierowana równiarka, a robotnicy zajęli się również naprawą chodników przy ul. Kopernika i skwerze przy ul. Mickiewicza. Jak podkreśla spółka, przy naprawie dróg wykorzystywane są teraz lepsze materiały i skuteczniejsza niż dotąd stosowana przez wykonawców metoda.

– Teraz sprowadzamy kruszywo do uzupełniania ubytków i wyrównywania nawierzchni bez z pośredników, tylko prosto z kopalni i stosujemy zmodyfikowaną metodę naprawy – mówił Jerzy Irsak, wiceprezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek. – Materiał, który sprowadzamy, przy tej samej cenie jest lepszej jakości, a zamiast od razu wypełniać ubytki kruszywem, tak jak dotąd, najpierw je wyrównujemy, a dopiero potem całą powierzchnię pokrywamy kruszywem, co jest rozwiązaniem o wiele skuteczniejszym i trwalszym.

Jak zapewnia prezes Irsak, nowo sprowadzane kruszywo ma również inne zalety.

– Stosowane dotychczas przez wykonawców remontów bardzo się pyliło, a to które stosujemy, jest o wiele lepszej jakości i ma o wiele niższy stopień zapylenia, a tym samym w czasie suszy nie będzie się już tak kurzyć, na co wcześniej narzekali mieszkańcy – wyjaśnia J. Irsak.

Miasto na utrzymanie dróg przeznaczyło w tegorocznym budżecie 280 tys. zł. Jeśli Pegimek dobrze wywiąże się z powierzonego mu zadania, niewykluczone, że ratusz w przyszłym roku zleci spółce również utrzymywanie zieleni, którym obecnie zajmuje się wyłoniona w przetargu firma Garden Designers.

Joanna Niećko