Miejskie żłobki bez opłat

W piątek po południu prezydent Lublina poinformował o rezygnacji z naliczania opłat za miejskie żłobki od 1 do 30 kwietnia br.


– Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie przygotuje aneksy do umów zawieranych z rodzicami o świadczenie usług opiekuńczych z uwzględnieniem art. 495 Kodeksu cywilnego –informuje Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

Rodzice mają być o zmianach powiadamiani telefonicznie przez dyrektorów żłobków od poniedziałku 6 kwietnia. Muszą oni przekazać im komunikat o możliwości pobrania ze strony internetowej Zespołu Miejskich Żłobków wzoru aneksu do umowy. – Rodzice proszeni są o przesłanie na adres e-mail żłobka, do którego dziecko jest zapisane, podpisanego i zeskanowanego aneksu– dodaje rzeczniczka.

Szczegółowe informację w sprawie trybu zwolnienia z odpłatności znajdą się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków. Informację można również uzyskać pod nr telefonu: 81 466 49 91. – Jeśli będzie taka konieczność, to zawieszenie będzie obowiązywać w dłuższym okresie czasu – poinformował prezydent Krzysztof Żuk na Facebooku. – Wszystkie miejskie żłobki i przedszkola są gotowe do pracy i natychmiast po ustaniu zagrożenia spowodowanego koronawirusem będą mogły przyjmować dzieci – dodał.

Z kolei prywatne żłobki same ograniczają część opłat, np. prywatny żłobek „Lubliniaczek” z ulicy Kiepury obniżył czesne od kwietnia o 50 procent.

W przypadku miejskich przedszkoli płatność za ich usługi ustała z chwilą ich zamknięcia.  (EM.K.)