Miejskim do pracy

Do ratusza właśnie wpłynął wniosek o wydłużenie trasy autobusu linii 35. Przedstawiciele władz miejskich nie mówią „nie”. Wcześniej chcą się jednak dowiedzieć, ile kosztowałoby przedłużenie trasy.
Sprawę wydłużenia linii nr 35 poruszył na niedawnej sesji rady miasta Andrzej Krupa, radny, który jest również członkiem zarządu NSZZ „Solidarność” w PZL-Świdnik. To właśnie ze względu na prośby pracowników zakładu związkowcy wystosowali również w tej sprawie wniosek do władz miasta. Pracownicy PZL nie ukrywają, że autobus zatrzymujący się w sąsiedztwie zakładu ułatwiłby codziennie drogę do pracy setkom osób. – W tej chwili trzeba iść pod stadion. Może to nie jest bardzo daleko, ale kiedy człowiek spieszy się do pracy, to każda minuta jest cenna – mówi pan Rafał, pracownik PZL z 15-letnim stażem.
Przedstawiciele ratusza nie mówią „nie”. Wcześniej jednak chcą poznać koszty wydłużenia trasy i dodania na niej kolejnego przystanku.
– Na wniosek złożony przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” wystąpiliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z prośbą o przedstawienie kalkulacji wzrostu kosztów ewentualnego wydłużenia trasy linii nr 35 – mówi Andrzej Radek, zastępca burmistrza Świdnika. – Czekamy na odpowiedź. Dopiero wówczas będziemy mogli podjąć decyzję o zmodyfikowaniu trasy komunikacji autobusowej z uwzględnieniem przystanku przy ul. Sportowej.
Obecnie dopłata do miejskiej komunikacji na trasie Lublin-Świdnik wynosi 820 tys. zł. Kwota dotacji wywołała na ostatniej sesji wiele dyskusji wśród radnych. Chociaż nikt nie negował potrzeby utrzymania komunikacji miejskiej, to samorządowcy zastanawiali się, czy możliwe są oszczędności na jej funkcjonowaniu choćby poprzez zmianę sposobu naliczania dopłat. Na wydłużenie trasy linii 35 radni również będą musieli wyrazić zgodę, bo taka operacja podniesie kwotę dopłaty. Przedstawiciele ratusza zapewniają jednak że będą się starali pozytywnie odpowiedzieć na potrzeby pracowników PZL.
– Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, już w II kwartale 2017 roku linia nr 35 jeździć będzie wydłużoną trasą – dodaje Łukasz Reszka z urzędu miasta w Świdniku.
(kal)