Mieszkańcy dostaną kompostowniki

Metal i plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego kubła. Tak ma wyglądać nowy system segregacji odpadów. Żeby zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci, gmina planuje kupić mieszkańcom kompostowniki.

Na czwartkowym posiedzeniu (28 września) gminni radni jednogłośnie przyjęli nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Chełm. Zgodnie ze zmianami wymuszonymi przez ustawodawcę od przyszłego roku przed domami mieszkańców pojawią się dodatkowe pojemniki na odpady. I tak do niebieskiego mają trafiać opakowania z papieru i tektury, ulotki, gazety, zeszyty. Do żółtego – plastikowe butelki, kapsle i nakrętki, foliowe torebki czy kartony po mleku/soku, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, etc. Do zielonego szkło, a do brązowego tzw. odpady bio.
Włodarze zdecydowali, że w pierwszej kolejności (dzięki pożyczce z wojewódzkiego funduszu) gmina kupi 3800 pojemników na szkło po 120 l. Dla mieszkańców oznacza to koniec zbierania słoików i butelek do worka.
– Zabezpieczyliśmy w budżecie 400 tysięcy złotych na ten cel – mówi Lucjan Piotrowski, z-ca wójta gminy Chełm.
Jak zapewnia Mirosław Mysiak, kierownik referatu rolnictwa w urzędzie gminy, zmiany w segregacji nie spowodują podwyżek za wywóz śmieci. Gmina nie planuje też zaopatrzenia mieszkańców w brązowe pojemniki. Zamiast dodatkowych koszy przed domem ludzie dostaną kompostowniki.
– Będziemy robić rozeznanie w tym zakresie podczas odbioru pojemników na szkło z urzędu. Pracownik będzie zbierał informacje, czy dany mieszkaniec posiada u siebie kompostownik oraz czy chciałby go mieć. W miesiącu w gminie produkowanych jest do 250 ton śmieci, a kompostowanie zmniejszy tonaż – dodaje zastępca wójta.
Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby otrzymać własny materiał do użyźniania gleby. Do kompostownika można wrzucać większość odpadów kuchennych, czyli resztki jedzenia (skorupki jaj, obierki z warzyw i owoców, fusy kawy, etc.), ziemię, skoszoną trawę czy liście, słomę czy siano.
Radni zgodzili się też na skrócenie godzin urzędowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Od 1 stycznia PSZOK będzie otwarty od godz. 8-18. (pc)