Mieszkańcy Majdanu Krzywskiego apelują

W ubiegłym tygodniu na biurko starosty krasnostawskiego trafiła petycja mieszkańców Majdanu Krzywskiego w gminie Łopiennik Górny, którzy apelują o jak najszybszą przebudowę zrujnowanej drogi powiatowej do Jaślikowa.

– Przeprowadzenie rozbudowy i remontu tej drogi powinno stanowić priorytetową dla powiatu krasnostawskiego inwestycję, której realizacja nie może być odkładana na kolejne lata. Szczególnie krytyczny stan nawierzchni, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów deszczu, uniemożliwia korzystanie z drogi zarówno mieszkańcom, jak i służbom ratunkowym, znacznie wydłuża czas przejazdu oraz nie pozostaje bez znaczenia dla stanu technicznego pojazdów – czytamy w petycji, pod którą widnieje kilkadziesiąt podpisów.

Mieszkańcy podkreślają, że to jedyna trasa, którą szkolny autobus dowozi uczniów do SP w Jaślikowie, młodzież dojeżdża do szkół w Krasnymstawie, a inni mieszkańcy do pracy.

– Droga przez lata nie była poddawana kompleksowemu remontowi, prowadzono jedynie działania doraźne. Stopień jej uszkodzenia, bardzo licznych i głębokich ubytków nawierzchni, wymusza konieczność przeprowadzenia gruntownej naprawy – przekonują. – Co ważne, w momencie, gdy na krajowej siedemnastce dochodzi do kolizji czy wypadków (a dzieje się to często) to właśnie droga z Majdanu Krzywskiego do Jaślikowa, wykorzystywana jest jako objazd – podkreślają.

Dokumentacja na przebudowę drogi Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kol. Krzywe jest już gotowa, ale powiat nie ma jeszcze zabezpieczonych funduszy na samą inwestycję. Jak mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski, petycja mieszkańców Majdanu Krzywskiego jest w pełni zasadna. – Ta droga znajduje się w fatalnym stanie technicznym i dla nas jest priorytetem, jeśli chodzi o inwestycje.

Dlatego też zarząd powiatu zdecydował, że gdy tylko zostanie ogłoszony najbliższy nabór wniosków do programu „Polski Ład”, zgłosimy właśnie tę inwestycję. Ma to nastąpić w maju albo czerwcu. Bez zewnętrznego wsparcia powiat nie jest w stanie sfinansować tak kosztownego przedsięwzięcia – dodaje M. Nowosadzki. (kg)

News will be here