Kiedy mieszkańcy odpoczną na skwerze?

Mieszkańcy Lipniaka w liście do naszej redakcji pytają, kiedy ruszy budowa skweru przy ul. Skubiszewskiego, który miał powstać w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Lublina, bo miejsce wyznaczone pod rekreację porasta krzakami. Robotników nie widać. Ale są dobre wieści. Ratusz już ogłosił przetarg.
Niepokój mieszkańców był tym większy, że na realizację czeka jeszcze ubiegłoroczny projekt z tej dzielnicy: trakt pieszo-rowerowy (projekt M-95, wybrany do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2015).
– W naszej dzielnicy brakuje miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać, nie ma również ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci – mówi Dorota Lipka wiceprzewodnicząca rady dzielnicy Węglin Północny.
Na szczęście Urząd Miasta Lublin ogłosił przed tygodniem przetarg na „wykonanie i zaprojektowanie zacisza rekreacyjno-edukacyjnego w osiedlu Lipniak”.
Projekt zakłada stworzenie oazy odpoczynku dla mieszkańców osiedla i dla wszystkich lubiących wycieczki piesze oraz rowerowe. Skwer ma być ulokowany na działce o powierzchni 6500 mkw., położonej przy ulicy Skubiszewskiego. Teren, choć teraz zarośnięty chwastami, ma duży potencjał, bo otaczają go stare drzewa. Może stanowić doskonały przystanek na drodze biegaczy i rowerzystów. Mieszkańcy chcą, żeby znalazły się na nim tablice informacyjne z mapą tras rowerowych oraz tablice edukacyjne zawierające informacje o patronach ulic Lipniaka, wśród których jest wielu znanych lubelskich lekarzy i prezydentów miasta. Otaczające osiedle wąwozy i suche doliny sprzyjają rekreacji na świeżym powietrzu.
Teren skweru ma być podzielony na pięć stref: 1) ochronno-edukacyjną, na której ma stanąć wiata wyposażona w stół, ławy, stojaki na rowery i barierki oraz tablice edukacyjne; 2) strefę zabawową z drewnianym placem dla dzieci ogrodzonym płotkiem; 3) strefę rekreacyjną, gdzie znajdzie się siłownia z trzema urządzeniami do ćwiczeń fizycznych; 4) strefę wypoczynku z dużym trawnikiem i bramką do piłki nożnej oraz 5) strefę estetyczną z pasem łąki kwiatowej.
Trzeba czekać
Bardzo istotne dla mieszkańców jest również planowane w projekcie oświetlenie. – Nasze osiedle jest niedoświetlone i po zmroku ginie w ciemnościach – mówi Dorota Lipka. Projekt zakłada wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach Klepackiego, Karłowicza i Skubiszewskiego. Na tym terenie stanie 11 latarni postawionych w odległości od siebie co 35 metrów. Wartość całego projektu wynosi 455 000 zł. Otwarcie ofert planowane jest w ratuszu na 29 lipca. Wtedy też poznamy szacowany koszt projektu i termin rozpoczęcia prac.
– Wykonawca będzie miał 60 dni od daty zawarcia umowy na stworzenie dokumentacji projektowej. Termin wykonania całego zamówienia został wyznaczony na 19 grudnia 2016 r. – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. Mieszkańcy dzielnicy niepokoją się o czas realizacji tegorocznego projektu, ponieważ nadal czekają na obiecany chodnik i ścieżkę rowerową, która prowadziłaby do skweru. – Projekt ten będzie realizowany. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące gruntów, na których planowo będzie biegł trakt. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania – informuje Olga Mazurek– Podleśna.
(EM.K.)