Mieszkańcy postawili na sprawdzonych społeczników

Rozpoczęła się kolejna kadencja nowej rady Węglina Północnego. W zarządzie i radzie dzielnicy postawiono na sprawdzonych gospodarzy. Radzie dzielnicy kolejną kadencję przewodzi Jacek Bednarczyk, a zarządowi Dariusz Boruch.


W skład ukonstytuowanej już rady wchodzi 15 członków. W większości są to te same osoby, co w poprzedniej kadencji rady dzielnicy. Widać więc wyraźnie, że mieszkańcy postawili na sprawdzone nazwiska, choć jest też paru nowych członków.

Przewodniczącym rady dzielnicy ponownie został Jacek Krzysztof Bednarczyk, jego zastępcami wybrano Jerzego Borsukiewicza i Beatę Żuraw.

Na czele zarządu dzielnicy ponownie jest Dariusz Boruch, a obowiązki zastępcy przewodniczącego zarządu kolejną kadencję pełni Paweł Mierzwa. Sekretarzem zarządu po raz kolejny została Anna Kuszneruk. Jarosław Wnuk i Andrzej Butrym to członkowie zarządu.

Skład rady dzielnicy Węglin Północny: Jacek Bednarczyk, Jerzy Borsukiewicz, Dariusz Boruch, Krzysztof Burdziński, Andrzej Butrym, Grażyna Czarnota, Barbara Kosmala, Anna Kuszneruk, Dorota Lipka, Barbara Lisiak, Paweł Mierzwa, Witold Sobiesiak, Jarosław Wnuk, Maria Zdanowska i Beata Żuraw. Siedziba rady i zarządu dzielnicy Węglin Północny mieści się przy ul. Rzemieślnicza 6 (adres: rada@weglin-pn.lublin.eu). (EM.K.)