Milionerów przybyło

Pandemia, wojna i widmo kryzysu a w Lubelskiem w ciągu roku przybyło… milionerów. W Chełmie żyje kilkadziesiąt osób, które pracując na etacie lub na własny rachunek, wykazały w zeznaniach podatkowych za ubiegły rok dochody przekraczające milion złotych.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie podsumowała zeznania podatkowe za rok 2021. Ze statystyk wynika, że mieszkańcom naszego regionu żyje się jakby lepiej. W ciągu roku przybyło najbogatszych. W zeznaniach podatkowych za 2020 rok dochód powyżej miliona złotych zadeklarowało 1190 osób, a za 2021 rok już 1355 osób. To oznacza, że w stosunku do ubiegłego roku liczba milionerów w Lubelskiem zwiększyła się aż o 165 osób.

Co wielu może dziwić, w Chełmie mamy aż 64 milionerów (dla porównania w zeznaniach podatkowych za 2019 r. dochód powyżej 1 mln zł wykazały „tylko” 43 osoby). Największą grupę stanowią przedsiębiorcy. Są to osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (58). Drugie miejsce zajmują osoby osiągające przychód ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście. W grupie osób zarabiających powyżej miliona złotych znaleźli się również podatnicy uzyskujący przychody z obrotu papierami wartościowymi. Jak udało im się zarobić tyle pieniędzy w czasie pandemii?

Również dla porównania, w Urzędzie Skarbowym w Krasnymstawie rozliczyło się 20 milionerów, a we Włodawie tylko 11 (razem z Hrubieszowem najmniej w całym województwie).

Najwięcej milionerów „obsługują” jednak lubelskie urzędy skarbowe (łącznie 601). Dość duża liczba bogaczy mieszka też w Białej Podlaskiej (96), Zamościu (95), ale i w niewielkim Łukowie (95). Na tle wszystkich wyróżnia się natomiast przedsiębiorca, który wykazał dochód w zeznaniu PIT-38 (przychody kapitałowe) w wysokości ponad 82 mln zł. Zeznanie zostało złożone w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Ta osoba musiała zapłacić 15,6 mln zł podatku. Milioner przekazał 1% swojego podatku, w niebagatelnej kwocie 156 tys. zł na rzecz organizacji pożytku publicznego. (opr. pc)