Miliony dla samorządów

Polski Ład odkrył karty. Wśród miliardów dostało się i samorządom powiatu włodawskiego – w sumie nieco ponad 51 mln zł. Najwięcej otrzyma miasto Włodawa – ponad 8 mln zł i Stary Brus – 7,5 mln zł. Najmniej sam powiat – tylko niecałe 4 mln zł.

2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski otrzyma blisko 24 miliardy zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki ogłoszonej dzisiaj decyzji samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła, czy gospodarowanie odpadami. Samorządy powiatu włodawskiego dostaną niemal 51 mln zł na swoje inwestycje.

To bezsprzecznie największy jednorazowy zastrzyk dofinansowania na lokalne programy w historii. Nie wszyscy jednak się cieszą. Jak można było się spodziewać, najmniej korzystnie w programie wyszedł powiat włodawski. Jego władze już ogłosiły, że będą składać projekty, które nie przeszły do następnej edycji. Na trzy złożone wnioski przeszedł tylko jeden, i to ten najtańszy – dotyczący budowy domu dziecka za niespełna 4 mln zł.

Zdaniem niektórych trudno się powstrzymać od wrażenia, że znowu polityka wzięła górę nad merytoryką i niektóre gminy (te rządzone przez prawicowe władze) otrzymały więcej. Z drugiej jednak strony tak dużych pieniędzy dla samorządu nigdy dotąd nie było, więc dobre i to. Największym wygranym na Polskim Ładzie jest w powiecie włodawskim najmniejszy i najbiedniejszy Stary Brus. Do tej gminy trafi aż 7,5 mln zł. Niżej prezentujemy wszystkie inwestycje realizowane w ramach Polskiego Ładu z podziałem na gminy.

Gmina Hanna

– Eko-Energia w Gminie Hanna – Etap III – 4 950 000 zł

Gmina Hańsk

– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury – 3 014 730 zł
– Budowa drogi gminnej Nr 117392 L wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hańsk Pierwszy – 1 995 000 zł
– Rozbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Hańsku – 1 124 125 zł

Miasto Włodawa

– Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie – 5 400 000 zł
– Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie – 2 755 000 zł

Gmina Stary Brus

– Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Marianka, Kołacze i Wołoskowola – 3 610 000 zł
– Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Brusie – 1 900 000 zł
– Modernizacja i termomodernizacja stacji ujęcia wody w Wołoskowoli – 1 900 000 zł

Gmina Urszulin

– Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno-Kulturalnej w Wereszczynie – 4 250 000 zł

Gmina Włodawa

– Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Orchówek – 3 910 000 zł

Gmina Wola Uhruska

– Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów mieszkaniowych w Woli Uhruskiej – 2 653 200 zł
– Zagospodarowanie centrum miejscowości Wola Uhruska poprzez przebudowę zabytkowych obiektów kolejowych – 1 820 300 zł
– Poprawa jakości nauczania poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym – 1 000 000 zł

Gmina Wyryki

– Przebudowa, budowa i rozbudowa trzech dróg gminnych w miejscowości Wyryki – Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów – 2 976 335 zł
– Działania termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej w gminie Wyryki – etap IV: Budynek wielofunkcyjny w miejscowości Wyryki-Połód – 2 430 000 zł
– Kompleksowa modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyryki oraz wykonanie systemu zarządzania oświetleniem – 1 749 600 zł

Powiat Włodawski

– Budowa Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – 3 825 000 zł (pk)