Miliony na asfalt

Ponad pół kilometra ulicy Bohaterów Monte Cassino na odcinku od ronda przy Zana do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej będzie remontowane w przyszłym roku.
Projekt zgodnie z kalkulacjami miasta zyskał właśnie dofinansowanie w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, czyli tzw. „schetynówek”
Prace na ponad półkilometrowym odcinku najprawdopodobniej zbiegną się w czasie z robotami drogowymi przy przedłużeniu ulicy od wysokości ul. Wojciechowskiej do węzła Sławin. Miasto na samą przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od ul. Zana do ul. Armii Krajowej ubiegało się o 3 mln złotych dofinansowania. Całą inwestycję oszacowało na ponad 7,2 mln zł.
CH