Miliony na e-mapy zaklepane

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Powiat świdnicki rozpoczyna realizację projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Dzięki niemu mieszkańcy Świdnika i okolic będą mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do map i danych z ewidencji gruntów. Cyfryzacja będzie kosztować 5,5 mln zł.


W ubiegłą środę, 25 kwietnia, starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk podpisał umowę na realizację pierwszego etapu programu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Jego celem jest stworzenie zasadniczej mapy powiatu zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oraz utworzenie powiatowego geoportalu. Dzięki temu każdy obywatel będzie miał bezpośredni wgląd w dane dotyczące działek, budynków i planów zagospodarowania terenu z wykluczeniem tych zastrzeżonych.

– Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków, otrzymują je przeważnie w wersji papierowej. Dzięki uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczone przez powiat zdecydowanie się skrócą; część spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Możliwe będzie również zamówienie wypisu czy mapy z ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej za pośrednictwem geoportalu – informuje starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Podpisana umowa obejmuje około 9000 działek oraz ponad 5200 budynków, a także całą sieć „uzbrojenia” podziemnego: kanalizacji, wodociągów, sieci energetycznej, gazowej, telefonicznej oraz sieci ciepłowniczej.

– Kompleksową aktualizacją zostaną objęte obszar całej gminy Świdnik w tym obręby geodezyjne: Kolonia Świdnik Mały, Kolonia Biskupie, Miasto Świdnik, Nadleśnictwo Świdnik, Kolonia Krępiec – dodaje Jakub Osina członek zarządu powiatu świdnickiego
Już niebawem firma wykonująca prace „zapuka” do każdego domu, aby potwierdzić, czy dane zawarte w obecnych rejestrach są zgodne z rzeczywistością. To pozwoli wyeliminować ewentualne nieprawidłowości. Zakończenie prac w ramach pierwszego etapu programu planowane jest na wrzesień przyszłego roku.

Natomiast cały projekt „e-Geodezja…” do końca 2020 r. obejmie w sumie 52 212 działek na terenie całego powiatu. Kwota, jaka w projekcie przypada dla powiatu świdnickiego, to ponad 5,5 mln zł, przy czym 15 proc. stanowi wkład własny. (w)