Miliony nie tylko na oczyszczalnię

Odbiór prac przy pierwszym etapie przebudowy oczyszczalni ścieków w Żmudzi

W Żmudzi zakończono pierwszą część ważnej, gminnej inwestycji. Zmodernizowano trzy przepompownie ścieków i zbudowano kilkaset metrów sieci kanalizacyjnej. Teraz Pozostaje finalizacja najkosztowniejszego etapu, czyli przebudowy oczyszczalni ścieków.

Na początku września br. żmudzcy urzędnicy dokonali odbioru robót obejmujących budowę sieci kanalizacyjnej o długości 647 m oraz przebudowę trzech przepompowni ścieków przy ulicy Spacerowej, Akacjowej oraz Kasztanowej w Żmudzi. W ten sposób unowocześniono gospodarkę wodno-ściekową i poprawiła się dostępność mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja pochłonęła 928 527 zł i jest to pierwsza część dużego gminnego przedsięwzięcia zakładającego modernizację oczyszczalni ścieków w Żmudzi. Teraz w planie jest drugi etap tej inwestycji, obejmujący przebudowę przestarzałej, żmudzkiej oczyszczalni, która od lat tego wymagała. Przetarg na szacowane na 5 mln zł prace ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, po uchwaleniu gminnego budżetu.

Zarówno ta inwestycja, jak i szereg innych będą współfinansowane z rządowych dotacji, które w ostatnich miesiącach gmina pozyskała. Chodzi łącznie o ok. 17 mln zł, przeznaczonych m.in. na przebudowę gminnych dróg, termomodernizację żmudzkiej szkoły. Na realizację tych inwestycji przetargi także mają być ogłoszone w tym roku. Z kolei pod koniec ubiegłego tygodnia Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą budynku szatni na boisku sportowym. To przedsięwzięcie również realizowane będzie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Szatnię wybuduje Gminny Zakład Obsługi z Dorohuska. (mo)