Miliony pójdą w rury

Na liście projektów, które zdobyły unijne dofinansowanie, znalazły się inwestycje z trzech gmin naszego powiatu. Najwięcej pieniędzy pozyskały Piaski. Przyznano tej gminie dotacje na cztery wnioski, czyli wszystkie złożone przez miejscowy Zakład Usług Komunalnych.
Konkurs na dofinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji został rozstrzygnięty nieco ponad tydzień temu. Dofinansowanie przyznano na 63 wnioski. Wśród nich pojawiły się również te złożone przez gminy powiatu świdnickiego. Największą dotację, bo sięgającą 10,5 mln zł, zdobyła gmina Piaski.
– Mamy stuprocentową skuteczność, bo dostaliśmy dofinansowanie do wszystkich czterech złożonych projektów – mówi Michał Cholewa, burmistrz Piask.
Najmniejszy projekt, opiewający na 650 tys. zł, dotyczy centrum gminy, czyli miasta Piaski. – W ulicach Mickiewicza i Armii Krajowej chcemy wybudować kanalizację. Tym samym zakończymy uzbrajanie tych terenów i otworzymy je dla naszych obecnych i przyszłych mieszkańców – mówi Michał Cholewa.
Pozostałe trzy projekty dotyczą budowy sieci wodociągowych na terenach wiejskich należących do gminy Piaski. Nowe rury zostaną położone w Woli Piaseckiej, Kozicach Dolnych i Górnych, Kolonii Kozice Dolne, a także w Majdanie Kozic Górnych i Dolnych. – W przypadku tych projektów sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Postanowiliśmy od razu połączyć tę inwestycję z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – mówi burmistrz Piask.

Oznacza to, że każda osoba, która będzie chciała się podłączyć do wodociągu, musi również na swojej posesji taką oczyszczalnie wybudować. Przedstawiciele gminy od razu tłumaczą, że nie zamierzają mieszkańców pozostawić z tą inwestycją sami. – Pozyskamy na nią środki unijne. Osoby, które podpiszą umowy na przyłącza i oczyszczalnie, zapłacą w sumie 3 tys. zł wkładu własnego. Reszta będzie pochodzić z unijnej dotacji i naszego budżetu – mówi Michał Cholewa.
Kwota, którą będą wpłacać mieszkańcy, pozostanie niezmienna bez względu choćby na długość wodociągowego przyłącza.
– Oczywiście będziemy chcieli zrealizować wszystkie projekty, na które dostaliśmy dofinansowanie. Natomiast nie rozpoczniemy ich, dopóki nie podpiszemy umów z mieszkańcami, bo tylko w ten sposób mamy gwarancję, że do sieci przyłączy się wymagana liczba gospodarstw – mówi Michał Cholewa.

W miejscowościach, w których mają powstać wodociągi, już ruszyło podpisywanie umów. Z dofinansowania skorzysta także gmina Mełgiew. Na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na jej terenie pójdzie ponad 3 mln zł. Z tego z funduszy unijnych będzie pochodziło ponad 2,1 mln zł. Pieniądze zostały przyznane również gminie Rybczewice. Jej władze chcą przebudować wodociąg zaopatrujący wsie Izdebno i Izdebno Kolonia. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 2,1 mln zł. Natomiast z kasy unijnej gmina otrzyma 1,5 mln zł. (kal)