Miliony trafią do gmin

Ponad 31 mln zł trafi do lokalnych grup działania z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Docelowo środki te zostaną przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości i – co za tym idzie – tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Przyznane środki to efekt konkursu, do którego przystąpiły lokalne grupy działania. Dotyczył on opracowania lokalnych strategii rozwoju, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
W piątek, 27 maja, przedstawiciele LGD odebrali z rąk Krzysztofa Grabczuka i Artura Walaska, wicemarszałków województwa lubelskiego, umowy na finansowanie działań zawartych w tych strategiach. – Bardzo wam gratuluję dobrze napisanych strategii – mówił K. Grabczuk. – Do naszych gmin trafi ponad 31 milionów złotych. Pieniądze te zostaną wydane głównie na wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.
Umowy na finansowanie działań opisanych w strategiach odebrali przedstawiciele pięciu LGD z powiatów chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego. Środki trafią do: LGD Ziemi Chełmskiej, LGD Krasnystaw Plus, LGD Poleska Dolina Bugu, LGD Promenada S12 i LGD Polesie. (kw)