Minister czeka na wnioski

15 tys. zł zgarną najzdolniejsi studenci w ramach programu stypendialnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Resort przyzna w tym roku 845 takich stypendiów. Właśnie ogłoszono nabór wniosków.


Wygrają ci, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy sportowymi. A za wybitne osiągnięcia uważa się m.in. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, udział w projektach badawczych, wygłaszanie referatów podczas konferencji naukowych, uzyskanie nagród w konkursach o zasięgu międzynarodowym, (co najmniej 5 uczelni z różnych państw), zajęcie wysokich miejsc w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich albo paraolimpijskich, zajęcie wysokich pozycji np. na Uniwersjadzie, w Akademickich Mistrzostwach Świata, w Akademickich Mistrzostwach Europy i na Europejskich Igrzyskach Studentów.
Rywalizujący przedstawiają swoje kandydatury rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uniwersytetu lub też bezpośrednio rektorowi. Wniosek powinien zawierać wyłącznie opis osiągnięć związanych z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć dotyczących realizacji innych zainteresowań, hobby, studiów równoległych lub poprzednio ukończonych, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową. Joanna Niećko