Mirzwa opuściła Chełm

Anna Mirzwa na kilka tygodni przed upływem kadencji zrezygnowała z mandatu radnej miasta Chełm. W październikowych wyborach samorządowych będzie kandydować do… rady powiatu chełmskiego.

W najbliższą środę odbędzie się najprawdopodobniej ostatnia w obecnej kadencji sesja rady miasta. Radni m.in. zagłosują za wygaśnięciem mandatu Anny Mirzwy. Radna Platformy Obywatelskiej zrezygnowała z pełnionej w radzie funkcji.

– Wyprowadziłam się z miasta do gminy Chełm i zgodnie z prawem nie mogę mieć wpływu na podejmowane w mieście decyzje – argumentuje Anna Mirzwa.

Przepisy w tej kwestii są jasne. Radny danej gminy, żeby służyć mieszkańcom, sprawować mandat w radzie, musi w tej gminie zamieszkiwać, a więc realizować codzienne czynności. O tym, że radna Mirzwa zamierza przeprowadzić się poza miasto, pisaliśmy kilka tygodni temu.

W nadchodzących wyborach samorządowych Anna Mirzwa postanowiła kandydować do rady powiatu chełmskiego. Ma trzecie miejsce na liście komitetu wyborczego BAS 18 i G9 w okręgu nr 2 (gmina Chełm) za Pawłem Ciechanem i Andrzejem Derlakiem. S