Mistrz biofizyki

Profesor dr hab. Wiesław Gruszecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej znalazł się wśród zwycięzców konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Otrzymał prawie 2 mln zł na badania.
Instytucja ta 31 stycznia br. ogłosiła wyniki trzech konkursów na projekty badawcze: SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO. Wśród zwycięzców konkursu MAESTRO znajduje się prof. Gruszecki. Otrzymał 1 978 800 zł na realizację projektu „Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin.”
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki kieruje Zakładem Biofizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Jest laureatem programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), gdzie realizował projekt „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”. Zespół prof. Gruszeckiego pobił też światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego opartą na efekcie fototermicznym. Wyniki zostały ogłoszone w renomowanych czasopismach naukowych – „Nanoscale” i „Analytical Chemistry”.

Konkurs MAESTRO przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania naukowe, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. W tegorocznej edycji konkursu finansowanie otrzyma 14 z 88 nadesłanych wniosków (w trzech kategoriach).
Ponadto na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej będzie też realizowana część projektu pt. „Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej” pod kierownictwem dra Pawła Mergo z UMCS. Wniosek na konkurs składany był w konsorcjum naukowym, kierowanym przez prof. dr hab. inż. Wacława Urbańczyka z Politechniki Wrocławskiej. MG