Z mitologią za pan brat

Czworo uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu zostało laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej Olimpus 2017, której celem była popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat wierzeń starożytnej Grecji i Rzymu.

To Jakub Wilgos i Michał Cor z III klasy gimnazjum oraz Szymon Sarzyński i Julia Krasnowska z VII klasy szkoły podstawowej.
– Wyniki cieszą tym bardziej, że uczniowie włożyli wiele wysiłku w opanowanie obszernego i niełatwego materiału książkowego – przyznaje Wanda Koza, polonistka przygotowująca ich do konkursu. (opr. mg)