Młode spojrzenie na stare problemy

Rada dzielnicy Wieniawa rozpoczyna szeroko zakrojoną współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Lubelską. Studenci będą przygotowywali architektoniczne koncepcje zagospodarowania dzielnicy.


Odpowiednie listy intencyjne zostały podpisane jeszcze przed świętami. Negocjacje i ostateczne ustalenia co do zakresu współpracy potrwają do końca maja. Z tej „transakcji wiązanej” zadowolony jest Tomasz Makarczuk, przewodniczący zarządu dzielnicy Wieniawa. – Młode osoby widzą więcej. Chcemy dać im możliwość wykazania swojej wiedzy, która przełoży się później na ich prace inżynierskie i magisterskie, a dzielnica zyska nowe spojrzenie na niektóre problemy, m. in. z terenami zielonymi – mówi.
Porozumienie zakłada merytoryczną współpracę rady dzielnicy ze studentami wydziałów Ogrodnictwa i Architektury UP oraz Wydziału Architektury i Budownictwa PL.
Wiemy też, że studenci UP z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wezmą udział w cyklu wykładów i warsztatów dla starszych mieszkańców dzielnicy, w tym tych z Domu Pomocy Społecznej. Prelekcje przewidziano w siedzibie DPS. Studenci będą radzili w sprawach ziołolecznictwa, wykorzystywania produktów pszczelich w diecie i medycynie, poradzą też, jak czytać etykiety. W cyklu warsztatów, przewidzianych w siedzibie rady dzielnicy przy Al. Racławickich 22, poruszone zostaną zagadnienia higieny dłoni, reakcji na zachowania psów i kotów czy wyboru najbardziej przydatnych produktów spożywczych.
Terminy nie są jeszcze znane. BCH